Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/047) Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  Projekts: “Sociālās aprūpes centra “Tērvete” energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. 4.2.2.0/21/A/074) Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  Projekts: ''Atver sirdi Zemgalē'' Saskaņā ar SAM MK grozījumiem, kas spēkā no 18.10.2022. Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar…
  Statuss:
  Īstenošanā
  25.01.2023.
  Biedrība „Skaties tālāk” realizēja projektu „Ieklausies ziedā” nr.22-06-AL30-A019.2202-000008, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību…
  Statuss:
  Īstenošanā
  12.01.2023.
  Projekts: “”Augstkalnes pagasta kopienas aktivitāšu centra "Domu nams" izveide” (Nr. 22-06-AL30-A019.2201-000005) Darbības programma: Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma …
  12.01.2023.
  Darbības programma INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 1.prioritāte “Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā” investīciju prioritāte 1.1.“Saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un kultūras mantojumu” Partnerība: …
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2022.
  Projekta mērķis: Izbūvēt Auces vidusskolas ēkā jaunu ventilācijas sistēmu, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, siltuma atguves un akustiskos rādītājus. Projekta īstenošanas vieta: Auces vidusskola, Jura Mātera iela 11, Auce, Dobeles novads. …
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2022.
  Dobeles novada pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” PROJEKTA ĪSTENOTĀJS Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:  Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, …
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2022.
  Dobeles novada Izglītības pārvalde no 2017.gada septembra ir  iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ko pazīst arī ar nosaukumu …
  12.10.2022.
  Dobeles novada Izglītības pārvalde turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2022. gada 31…