Dobeles novadā: 1,08 EUR / m3 + PVN (21%)

Vairāk informācija par pieslēgšanos ūdensapgādes tīklam.

Konsultācijas un papildus informācija pa tālruni: +371 63781301; +371 27871488 (Klientu daļa)
Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213
E-pasts: dobelesudens@dobele.lv
Skype: dobelesudens 

Dobeles novadā: 1,65 EUR  /m3 + PVN (21%)

Vairāk informācija par kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.

45,00 EUR / MWh + PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%)

Vairāk informācijas

Dobeles novadā: 1,65 EUR  /m3 + PVN (21%)

Vairāk informācija par kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.

DALĪTO sadzīves atkritumu savākšanas punkti:

(savāc PET dzērienu pudeles, polietilēnu, kartonu, papīru, stikla pudeles un burkas BEZ MAKSAS)

 • DOBELĒ: Muldavas iela 1; Muldavas iela 4; Kr.Valdemāra iela  3; Krasta iela 1a; Krasta iela 9; Meža prospekts 6; Skolas iela 10; Skolas iela 16; Zaļā iela 5, 21, 29 un 44; Saules iela 3; Dainu iela 5 un 10; Ausmas  iela 27; Liepu iela  4b; Kooperācijas iela 9d; Austrumu iela 6a; Bērzes iela 15; pie Domes ēkas; Dobeles 1.vidusskola; Dobeles Valsts ģimnāzija; Dobeles sākumskola; Pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš"; Sporta halle
 • BĒRZES pagastā: Bērze, Šķibe, Miltiņi
 • KRIMŪNU pagastā: Krimūnas, Akācijas
 • DOBELES pagastā: Lejasstrazdi, Aizstrautnieki
 • AURU pagastā: Gardene, Auri, Ķirpēni
 • PENKULES pagastā: Penkule
 • NAUDĪTES pagastā: Apgulde, Naudīte
 • ANNENIEKU pagastā: Annenieki, Kaķenieki
 • BIKSTU pagastā: Biksti 2, Upenieki 1
 • ZEBRENES pagastā: Zebrene
 • JAUNBĒRZES pagastā: Jaunbērzē Ceriņu ielā un Dārza ielā

ŠĶIROTO atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas novietnes:

(pieņem sadzīves elektropreces, logu stiklu, lietotas autoriepas, lielgabarīta atkritumus, mēbeles u.c. koka atkritumus)

 • DOBELĒ: Dobelē, Spodrības ielā 2 un Zaļajā ielā 87d
 • BĒRZES pagastā: Bērze, Šķibe, Miltiņi
 • KRIMŪNU pagastā: Krimūnas, Akācijas
 • DOBELES pagastā: Lejasstrazdi, Aizstrautnieki
 • AURU pagastā: Ķirpēni, Auri, Gardenē
 • ANNENIEKU pagastā: Annenieki, Kaķenieki
 • BIKSTU pagastā: Biksti
 • ZEBRENES pagastā: Zebrene
 • JAUNBĒRZES pagastā: Jaunbērze
 • PENKULES pagastā: Penkule 

Dabasgāzes infrastruktūra pieejama Dobeles novada Annenieku, Bikstu, Bērzes un Dobeles pagastos.

Propāna gāzes balonu iegādes vietas Dobeles novadā:

 • “AGA SIA” – Dobele, Liepājas šoseja 27, +371 63722267
 • “Elme Messer L” SIA – Parka iela 1, Dobele, +371 27022251
 • “D.J.” SIA – “Vītoli”, Auru pagasts, Dobeles novads, +371 63781228

Vairāk informācijas.

Dobeles novadā pieejami visi eletronisko sakaru pakalpojumi, tai skaitā optiskais internets.