Dobeles novadā: 1,64 EUR / m3 + PVN (21%).

Plašāka informācija: https://www.dobelesudens.lv/

Konsultācijas un papildus informācija pa tālruni: +371 63781301; +371 27871488 (Klientu daļa)
Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213
E-pasts: dobelesudens@dobele.lv
Skype: dobelesudens 

SIA "Auces komunālie pakalpojumi" šobrīd ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz Auces pilsētā, Vecauces ciemā, Vītiņu pagasta Vītiņu un Ķeveles ciemā, Bēnes pagastā, Lielauces pagastā, Īles pagastā, Ukru pagasta Ukru un Sniķeres ciemā. 

Avārijas dienests:

Plašāka informācija: https://www.auceskp.lv/tarifi

Dobeles novadā: 2,64 EUR  /m3 + PVN (21%).

Plašāka informācija: https://www.dobelesudens.lv/pakalpojumi/centralizeta-udensapgade-un-kanalizacija/

SIA "Auces komunālie pakalpojumi" šobrīd kanalizācijas tīklu apsaimniekošanu veic Auces pilsētā, Vecauces ciemā, Vītiņu pagasta Vītiņu un Ķeveles ciemā, Bēnes pagastā, Lielauces pagastā, Īles pagastā, Ukru pagasta Ukru un Sniķeres ciemā. 

Avārijas dienests:

Plašāka informācija: https://www.auceskp.lv/tarifi

83,61 EUR / MWh + PVN (iedzīvotājiem 12%, juridiskām personām 21%).

Plašāka informācija: http://dobelesenergija.lv/

SIA "Auces komunālie pakalpojumi" apgādā ar siltumu gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus un iestādes. Plašāka informācija: https://www.auceskp.lv/tarifi

Šķiroto atkritumu savākšanas sistēmas ietvaros Dobeles novada pašvaldības teritorijā ir 5 dažāda tipa atkritumu savākšanas objekti, t.sk.:

 • sadzīves atkritumu konteineri (gan koplietošanas, gan individuālie);
 • dalītās atkritumu savākšanas punkti – 76 vietas;
 • šķiroto atkritumu savākšanas laukumi – 1 vieta;
 • šķiroto atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas novietnes – 17 vietas;

Plašāka informācija:

DALĪTO sadzīves atkritumu savākšanas punkti (savāc PET dzērienu pudeles, polietilēnu, kartonu, papīru, stikla pudeles un burkas BEZ MAKSAS): https://www.dobeleskomunalie.lv/dalito-atkritumu-vaksana/

ŠĶIROTO atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas novietnes pieņem sadzīves elektropreces, logu stiklu, lietotas autoriepas, lielgabarīta atkritumus, mēbeles u.c. koka atkritumus.

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” sadarbībā ar  AS “AJ Power Recycling” un SIA “3R” Dobeles pilsētā papildus izvieto tekstila atkritumu (atkārtotai lietošanai derīgu apģērbu un apavu) šķirošanas konteinerus:

 • stāvlaukumā Uzvaras ielā 7
 • veikala MAXIMA stāvlaukumā
 • atkritumu savākšanas laukumā,  Ausmas ielā 27
 • atkritumu savākšanas laukumā,  Zaļā ielā 44
 • Auru pag. Ķirpēnos, Upes ielā 3
 • Naudītes pag. "Naudītes skola"

Plašāka informācija: https://www.dobele.lv/lv/jaunums/izvietoti-papildu-tekstila-konteineri

 

Auces pilsētas un apkārtnes atkritumu apsaimniekotājs ir SIA Eco Baltia vide.

Plašāka informācija:

Auce pilsētā specializētie konteineri tekstilizstrādājumiem un apaviem ir pieejami Miera ielā 29A, SIA “Auces komunālie pakalpojumi” teritorijā.

Dabasgāzes infrastruktūra pieejama Dobeles novada Annenieku, Bikstu, Bērzes un Dobeles pagastos.

Propāna gāzes balonu iegādes vietas Dobeles novadā:

 • “Linde Gāzu centri” Liepājas šoseja 27 Dobele +371 63722267;
 • “Elme Messer L” Dobele Īles iela 2, Dobele. 28455264;
 • “D.J.” SIA – “Vītoli”, Auru pagasts, Dobeles novads, +371 63781228.

Plašāka informācija: https://lg.lv/majoklim

Dobeles novadā pieejami visi eletronisko sakaru pakalpojumi, tai skaitā optiskais internets.