Priekšsēdētāja: Elita Dzērvīte, valdes locekle SIA "Dzērvīte un partneri"
Komisijas locekļi:

 • Gints Dzenis, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs;
 • Lauma Kuzņecova, Dobeles novada pašvaldības policijas lietvedības pārzine;
 • Oļegs Kuzņecovs, informācijas tehnoloģiju nodaļas datorsistēmu un datortīklu administrators;
 • Marina Lagzdiņa, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras inspektore;
 • Sandra Lasmane, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja;
 • Guna Vitte, Dobeles pagasta pārvaldes sekretāre;

Komisijas locekļu kandidāti:

 • Vita Grosberga, Dobeles novada Sporta pārvaldes lietvede;
 • Helvijs Brigmanis, celtnieks SIA "JM Būvniecība".

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Viesturs Reinfelds, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:

 • Elvija Namsone, Komunālās nodaļas vadītāja
 • Jānis Jakštis, SIA „DOBELES ŪDENS“ tehniskās daļas vadītājs;
 • Arnis Pumpurs, SIA "Auces komunālie pakalpojumi" ūdensapgādes un siltumapgādes nozares vadītājs;
 • Māris Feldmanis, Dobeles novada domes deputāts;
 • Raimonds Bērmanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāles Meža konsultāciju pakalpojumu centrs direktors.

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieki:

 • Aldis Lerhs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos
 • Māris Berlands, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājs
 • Artūrs Rožkovs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas komandieris pienākumu izpildītājs.

Komisijas locekļi:

 • Egijs Bahs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas Auces posteņa komandieris.
 • Aivis Vācers, Zemessardzes 51. kājnieku bataljona komandieris;
 • Raimonds Karlsons, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa priekšnieks;
 • Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Artis Kacēvičs, AS „Sadales tīkli” Tīklu uzturēšanas daļas, Rietumu tīklu nodaļas vadītājs; Nepieciešamības gadījumā aizvieto Igors Čuhnovs, meistars. 
 • Jānis Grosbārdis, Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales reģiona pārvaldes vadītājs;
 • Ilze Smikarste, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta palīgs (feldšeris) vai aizstājējs Agnese Lielmane, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra Jelgava vadītāja;
 • Māris Vilsons, Zemgales virsmežniecības Dobeles nodaļas vecākais mežzinis.

Komisijas sekretāre: Daina Poļikarpova, pašvaldības sekretāre.

 

Priekšsēdētāja - Elvija Namsone, Komunālās nodaļas vadītāja
Priekšsēdētājas vietniece – Vaira Jurēvica, Juridiskās nodaļas jurista palīdze
Komisijas locekļi:

 • Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
 • Eva Namsone, Pašvaldības būvvaldes būvinspektore.

Priekšsēdētājas vietniece - Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra direktores vietniece
Komisijas locekļi:

 • Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
 • Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Baiba Opmane, Administratīvās nodaļas vadītāja;
 • Gunita Egle-Svaija, Dobeles novada bāriņtiesas locekle

Grupas vadītājs – Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu jomā;
Grupas vadītāja vietnieks – Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra vadītājas vietniece, sociālā pedagoģe;
Grupas locekļi:

 • Aija Didrihsone – Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
 • Baiba Lucaua-Makalistere – Dobeles novada Sociālā dienesta vadītāja;
 • Inga Vikštrema – Dobeles novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Jānis Fecers – Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Līga Pureniņa – Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālā darba ar ģimeni un bērniem daļas vadītāja.

Priekšsēdētājs: Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un attīstības jomā
Priekšsēdētāja vietnieks: Anita Veltensone, Dobeles novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītājas vietniece
Komisijas locekļi:

 • Kaspars Ļaksa, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs
 • Dainis Rags, Dobeles rajona Bikstu pagasta zemnieku saimniecības "ZIEDIŅI" īpašnieks;
 • Māris Feldmanis, Dobeles novada domes deputāts;
 • Sandra Lasmane, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja;
 • Aija Jostsone, SIA "Milur" sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra "Auce" direktore.

Priekšsēdētājs: Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un attīstības jomā
Priekšsēdētāja vietnieks: Anita Veltensone, Dobeles novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītājas vietniece
Komisijas locekļi:

 • Kaspars Ļaksa, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs
 • Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes deputāts;
 • Andra Šafare, Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste.

Priekšsēdētājs: Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un attīstības jomā
Priekšsēdētāja vietnieks: Anita Veltensone, Dobeles novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītājas vietniece
Komisijas locekļi:

 • Kaspars Ļaksa, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs
 • Austra Apsīte,  Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja vietniece;
 • Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes deputāts;
 • Zaiga Judeiķe-Ose, SIA "Zaiga Vet" valdes priekšsēdētāja;
 • Sandra Lasmane, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.

Priekšsēdētājs: Māra Grava, Iepirkumu nodaļas vadītāja
Priekšsēdētāja vietnieks: Līga Īle, Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste
Komisijas locekļi:

 • Ingrida Kalve, Iepirkumu nodaļas iepirkumu peciāliste;
 • Aiva Pole-Grinšpone, Juridiskās nodaļas vadītāja;
 • Zane Peļņa, Attīstības un plānošanas nodaļas attīstības plānotāja, projektu vadītāja;
 • Ilze Abramoviča, Dobeles novada Izglītības pārvaldes finansiste
 • Vaira Jurēvica - Juridiskās nodaļas juriste
 • Liene Krieviņa - Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks: Gints Kaminskis, Dobeles novada domes deputāts 
Komisijas locekļi:

 • Dace Reinika, Dobeles novada domes deputāte;
 • Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā 
 • Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes deputāts;
 • Sanita Olševska, Dobeles novada domes deputāte;
 • Viesturs Reinfelds, Dobeles novada domes deputāts;
 • Baiba Benita Opmane, pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja;
 • Monta Mantrova, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors;
Priekšsēdētāja vietnieks: Elvija Namsone, Komunālās nodaļas vadītāja;
Komisijas locekļi:

 • Kristīne Briede, Dobeles novada domes deputāte;
 • Ģirts Ante, Dobeles novada domes deputāts;
 • Jānis Audzēvičs, SIA "Dobeles namsaimnieks" valdes loceklis 

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā
Priekšsēdētāja vietnieks: Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra direktores vietniece
Komisijas locekļi:

 • Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe;
 • Nadežda Čerpaka, Dobeles novada Kultūras pārvaldes vadītāja;
 • Rudīte Dude, Augstkalnes pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā;
 • Lauma Freiberga, Dobeles jauniešu domes pārstāve;
 • Signe Dumfa - Tērvetes sporta centra vadītāja;
 • Dana Ļaskovska - Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste Auces jauniešu mājā “Pilnīgs kosmoss”;
 • Monta Mantrova, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra uzņēmējdarbības konsultante;
 • Sandra Rikuna, Biedrības “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude”” valdes priekšsēdētāja;
 • Linda Karloviča, Dobeles novada Sporta pārvaldes vadītāja.

 

 

Priekšsēdētājs: Jānis Kukša,Pašvaldības būvvaldes vadītājs;
Priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Šēfers, Auces pilsētas, Vecauces un Vītiņu pagastu apvienības vadītājs
Komisijas locekļi:

 • Raimonds Sīpols, AS "Latvijas valsts meži", KPRP, LVM Mežsaimniecība, Zemgales reģions, Mežizstrāde, mežizstrādes meistars.
 • Agnis Leilands, Valsts meža dienesta, Zemgales virsmežniecības Dobeles mežniecības mežzinis.

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā
Priekšsēdētāja vietnieks: Solvita Vilčinska, SIA “Auces komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja
Komisijas locekļi:

 • Jānis Bahanovskis, SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzinis;
 • Māris Berlands, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājs;
 • Baiba Deimanta, SIA “Dobeles namsaimnieks” norēķinu administratore;
 • Inga Lukošus, Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste dzīvokļu jautājumos;
 • Elīna Ūdre, Dobeles novada Sociālā dienesta sociālā darba ar pilngadīgām personām daļas vadītāja.

Priekšsēdētājs: Aldis Lerhs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Dainis Sirsonis, pašvaldības Būvvaldes būvinspektors
Komisijas locekļi:

 • Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Lūcija Ozola,  Komunālās nodaļas komunālinženiere;
 • Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa priekšnieka vietnieks, Reaģēšanas nodaļas priekšnieks Janeks Bahs

Priekšsēdētājs: Aldis Lerhs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Šēfers, Auces pilsētas pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi:

 • Māris Vilsons, Zemgales virsmežniecības Dobeles mežniecības vecākais mežzinis;
 • Mārtiņš Ailts, biedrības “Latvijas zemnieku federācija” pārstāvis;
 • Vents Stradiņš, biedrības “Latvijas meža īpašnieku biedrība” pārstāvis;
 • Ģirts Fišers, Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors.

 

Priekšsēdētājs: Edgars Gaigalis, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Sintija Liekniņa, Dobeles novada domes deputāte
Komisijas locekļi:

 • Linda Karloviča, Dobeles novada domes deputāte, Dobeles novada Sporta  pārvaldes vadītāja;
 • Kristīne Ūdre,  Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
 • Guntis Strazdiņš, Dobeles novada Sporta pārvaldes sporta darba organizators

Priekšsēdētājs: Dace Reinika, Dobeles novada domes deputāte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ģirts Ante, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:

 • Nadežda Čerpaka, Dobeles novada Kultūras  pārvaldes vadītāja;
 • Baiba Golubeva, Dobeles novada muzeja direktore
 • Zane Peļņa, Attīstības un plānošanas nodaļas attīstības plānotāja, projektu vadītāja

Priekšsēdētājs: Viesturs Reinfelds, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Sarmīte Dude, Dobeles novada domes deputāte
Komisijas locekļi:

 • Līga Liepiņa, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra  direktore;
 • Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe;
 • Kristīne Pakule, Dobeles amatniecības un vispārizglītījošās vidusskolas pedagogs

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā
Komisijas locekļi:

 • Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un attīstības jomā
 • Indra Špela, Dobeles novada domes deputāte;
 • Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Jolanta Kalniņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
 • Aiva Pole - Grinšpone, Juridiskās nodaļas vadītāja.

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aldis Lerhs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos
Komisijas locekļi:

 • Zane Peļņa –  Attīstības un plānošanas nodaļas attīstības plānotāja, projektu vadītāja
 • Jolanta Kalniņa –  Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
 • Aiva Pole - Grinšpone – Juridiskās nodaļas vadītāja.

Priekšsēdētājs: Eva Namsone, Pašvaldības būvvaldes būvinspektore
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Linda Mierlauka, Pašvaldības būvvaldes vadītāja vietniece
Komisijas loceklis-sekretārs: Elvija Namsone, Komunālās nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi:

 • Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un attīstības jomā;
 • Alberts Litvins, Pašvaldības būvvaldes būvinspektors;
 • Dainis Sirsonis, Pašvaldības būvvaldes būvinspektors;
 • Aldis Lerhs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos

Komisijas priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors  

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aldis Lerhs Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Komisijas locekļi:

 • Aija Didrihsone, Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
 • Inita Nagliņa, Personāla nodaļas vadītāja;
 • Kitija Stepiņa, Juridiskās nodaļas juriste;


Komisijas locekļi:

 • Jolanta Kalniņa, Dobeles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
 • Kaspars Ļaksa, Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs;
 • Kitija Stepiņa, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste.

Komisijas sekretāre: Kitija Stepiņa, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste.