Priekšsēdētāja: Elita Dzērvīte, valdes locekle SIA "Dzērvīte un partneri"
Komisijas locekļi:

 • Gints Dzenis, vecākais datortīkla administrators Dobeles novada pašvaldībā;
 • Lauma Kuzņecova, sekretāre Dobeles novada pašvaldībā;
 • Oļegs Kuzņecovs, informācijas sistēmu administrators Dobeles novada pašvaldībā;
 • Marina Lagzdiņa, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras inspektore;
 • Sandra Lasmane, teritorijas plānotāja Dobeles novada pašvaldībā;
 • Guna Vitte, sekretāre Dobeles pagasta pārvaldē.

Komisijas locekļu kandidāti:

 • Vita Grosberga, Sporta pārvaldes lietvede;
 • Helvijs Brigmanis, celtnieks SIA "JM Būvniecība".

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieki:

 • Aldis Lerhs, pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
 • Māris Berlands, pašvaldības izpilddirektors;
 • Dairis Briedis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas komandieris.

Komisijas locekļi:

 • Egijs Bahs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas Auces posteņa komandiera pienākumu izpildītājs;
 • Aivis Vācers, Zemessardzes 51. kājnieku bataljona komandieris;
 • Dana Landsberga, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirkņa priekšniece;
 • Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Normunds Marovskis, AS „Sadales tīkli” Tukuma nodaļas vadītājs;
 • Jānis Grosbārdis, Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales reģiona pārvaldes vadītājs;
 • Ilze Smikarste, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta palīgs (feldšeris);
 • Māris Vilsons, Zemgales virsmežniecības Dobeles nodaļas vecākais mežzinis.

Priekšsēdētāja - Elvija Namsone, Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženiere
Priekšsēdētājas vietniece – Vaira Jurēvica, Juridiskās nodaļas jurista palīgs
Komisijas locekļi:

 • Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
 • Jānis Kozuliņš; 
 • Valdis Ozols, pašvaldības policijas inspektors;
 • Eva Namsone, Dobeles novada pašvaldības būvvaldes būvinspektore.

Priekšsēdētāja - Evita Evardsone, Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte
Priekšsēdētājas vietniece - Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste
Komisijas locekļi:

 • Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
 • Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Sandra Lapinska-Leiere, Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Baiba Opmane, Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
 • Gunita Egle-Svaija, Tērvetes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece.

Priekšsēdētāja – Inita Neimane, Dobeles novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste
Priekšsēdētājas vietniece – Aija Zemesarāja, Dobeles novada Bāriņtiesas locekle
Komisijas locekļi:

 • Sanita Olševska, Dobeles novada domes deputāte;
 • Evita Evardsone, Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulte;
 • Raita Buivide, Dobeles 1. vidusskolas direktores vietniece ar deleģētiem sociālā pedagoga pienākumiem;
 • Andis Lukša, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks;
 • Daiga Freidenfelde, Tērvetes novada Sociālā dienesta vadītāja;
 • Agnija Ozoliņa, sociālais pedagogs.

riekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:

 • Anita Veltensone, Dobeles novada pašvaldības juriste;
 • Dainis Rags, Dobeles rajona Bikstu pagasta zemnieku saimniecības "ZIEDIŅI" īpašnieks;
 • Māris Feldmanis, Dobeles novada domes deputāts;
 • Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja;
 • Aija Jostsone, SIA "Milur" sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra "Auce" direktore.

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:

 • Anita Veltensone, Dobeles novada pašvaldības juriste;
 • Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes deputāts;
 • Andra Šafare, Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste.

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:

 • Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja vietniece;
 • Anita Veltensone, Dobeles novada pašvaldības juriste;
 • Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes deputāts;
 • Zaiga Judeiķe-Ose, SIA "Zaiga Vet" valdes priekšsēdētāja;
 • Sandra Lasmane.

Priekšsēdētājs: Māra Grava, konsultante-iepirkumu speciāliste
Priekšsēdētāja vietnieks: Līga Īle, Attīstības un plānošanas nodaļas iepirkumu speciāliste
Komisijas locekļi:

 • Ingrida Kalve, iepirkumu speciāliste;
 • Aiva Pole-Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
 • Zane Peļņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
 • Ilze Abramoviča, Izglītības pārvaldes finansiste;
 • Eva Namsone, Būvvaldes būvinspektore.

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja vietnieks: Gints Kaminskis, Dobeles novada domes deputāts 
Komisijas locekļi:

 • Dace Reinika, Dobeles novada domes deputāte;
 • Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes deputāts;
 • Sanita Olševska, Dobeles novada domes deputāte;
 • Viesturs Reinfelds, Dobeles novada domes deputāts;
 • Baiba Benita Opmane, Dobeles novada Pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja;
 • Brigita Tivča, Dobeles pieaugušo un izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore.

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors;
Priekšsēdētāja vietnieks: Elvija Namsone, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Komunālās nodaļas komunālinženiere;
Komisijas locekļi:

 • Kristīne Briede, domes deputāte;
 • Ģirts Ante, domes deputāts;
 • Jānis Audzēvičs, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dobeles namsaimnieks” valdes loceklis.

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste;
Komisijas locekļi:

 • Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe;
 • Nadežda Čerpaka, Dobeles novada Kultūras pārvaldes vadītāja;
 • Rudīte Dude, Augstkalnes pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā;
 • Lauma Freiberga, Dobeles jauniešu domes pārstāve;
 • Vija Kurpniece, Auces pilsētas pārvaldes jaunatnes darbiniece;
 • Eduards Liepiņš – Melnis, Biedrības “Jauniešu māja Jumis” pārstāvis;
 • Monta Mantrova, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra uzņēmējdarbības konsultante;
 • Sandra Rikuna, Biedrības “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude”” valdes priekšsēdētāja;
 • Linda Karloviča, Dobeles novada Sporta pārvaldes vadītāja.

Priekšsēdētājs: Jānis Kukša, Dobeles novada būvvaldes vadītājs;
Priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Šēfers, Auces pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieks;
Komisijas locekļi:

 • Rūta Kricka, Dobeles novada būvvaldes vides dizainere;
 • Raimonds Sīpols, Dobeles novada Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadītājs;
 • Agnis Leilands, Valsts meža dienesta, Zemgales virsmežniecības Dobeles mežniecības mežzinis.

Priekšsēdētājs: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Priekšsēdētāja vietnieks: Solvita Vilčinska, SIA “Auces komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja
Komisijas locekļi:

 • Haralds Odriņš, SIA “Dobeles namsaimnieks” specialists mājokļu jautājumos;
 • Māris Berlands, Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājs;
 • Baiba Deimanta, SIA “Dobeles namsaimnieks” norēķinu administratore;
 • Inga Lukošus, Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste;
 • Inese Goldberga, Dobeles novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece.

Priekšsēdētājs: Aldis Lerhs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Dainis Sirsonis, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Komunālās nodaļas vadītājs 
Komisijas locekļi:

 • Arnis Paegle, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi’’ Dobeles nodaļas vadītājs;
 • Jānis Fecers, Dobeles novada pašvaldības policijas priekšnieks;
 • Lūcija Ozola, Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas komunālinženiere.

Priekšsēdētājs: Aldis Lerhs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Šēfers, biedrības “Latvijas mednieku savienība” pārstāvis
Komisijas locekļi:

 • Māris Vilsons, Zemgales virsmežniecības Dobeles mežniecības vecākais mežzinis;
 • Mārtiņš Ailts, biedrības “Latvijas zemnieku federācija” pārstāvis;
 • Sandris Upenieks, biedrības “Latvijas meža īpašnieku biedrība” pārstāvis;
 • Ģirts Fišers, Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors.

Priekšsēdētājs: Edgars Gaigalis, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Sintija Liekniņa, Dobeles novada domes deputāte
Komisijas locekļi:

 • Linda Karloviča, Dobeles novada domes deputāte, Dobeles novada Sporta  pārvaldes vadītāja;
 • Kristīne Ūdre, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja;
 • Guntis Strazdiņš, Dobeles novada Sporta pārvaldes sporta metodiķis.

Priekšsēdētājs: Dace Reinika, Dobeles novada domes deputāte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ģirts Ante, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:

 • Nadežda Čerpaka, Dobeles novada Kultūras  pārvaldes vadītāja;
 • Baiba Golubeva, Dobeles Novadpētniecības muzeja direktores vietniece;
 • Zane Peļņa, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja.

Priekšsēdētājs: Viesturs Reinfelds, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Sarmīte Dude, Dobeles novada domes deputāte
Komisijas locekļi:

 • Līga Liepiņa, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra  direktore;
 • Anita Celmiņa, Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe;
 • Kristīne Pakule, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā.

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis, Dobeles novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Safranovičs, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Komisijas locekļi:

 • Edgars Laimiņš, Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
 • Indra Špela, Dobeles novada domes deputāte;
 • Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Jolanta Kalniņa, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
 • Aiva Pole - Grinšpone, Dobeles novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja.

Priekšsēdētājs: Ivars Gorskis – Dobeles novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aldis Lerhs – Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks;
Komisijas locekļi:

 • Zane Peļņa – Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i.; 
 • Jolanta Kalniņa – Dobeles novada pašvaldības administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
 • Aiva Pole - Grinšpone – Dobeles novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja.

Priekšsēdētājs: Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektore Eva Namsone;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes nodaļas vadītāja vietniece Linda Mierlauka
Komisijas loceklis-sekretārs: Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja Elvija Namsone;
Komisijas locekļi:

 • Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Laimiņš;
 • Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors Alberts Litvins;
 • Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors Dainis Sirsonis;
 • Dobeles novada pašvaldības Izpilddirektora vietnieks Aldis Lerhs.

KOMISIJAS (līdz 01.07.2021.)

Priekšsēdētājs: Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas locekļi:

 • Aldis Cīrulis, Dobeles novada domes deputāts;
 • Austra Apsīte, Dobeles novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
 • Jānis Kukša, Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs;
 • Lūcija Nartiša, Dobeles novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste;
 • Benita Circene, Dobeles novada pašvaldības zemes ierīcības inženiere;
 • Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.

Priekšsēdētājs: Agris Vilks, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Viesturs Reinfelds, Dobeles novada domes deputāts
Komisijas locekļi:

 • Elvija Namsone, Komunālās nodaļas komunālinženiere;
 • Jānis Jakštis, SIA „DOBELES ŪDENS“ tehniskās daļas vadītājs;
 • Arnis Pumpurs, SIA "Auces komunālie pakalpojumi" ūdensapgādes un siltumapgādes nozares vadītājs;
 • Māris Feldmanis, Dobeles novada domes deputāts;
 • Raimonds Bērmanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāles Meža konsultāciju pakalpojumu centrs direktors.