Kontaktinformācija:

piuac@dobele.lv

+371 63781332 (Dobeles PIUAC vadītāja M. Mantrova)

Uzņēmēju konsultatīvajā padomē darbojas:

  • SIA “Baltic Candles Ltd” pārstāve Zita Sāviča – padomes vadītāja
  • Grudovska zemnieku saimniecības “Lielvaicēni” pārstāve Iveta Grudovska,
  • SIA “Tērvetes tauriņi” valdes loceklis Artis Treimanis,
  • SIA “Aģis” valdes priekšsēdētāja Antra Mangule,
  • SIA “Autofirma Raivo” valdes loceklis Raivo Paškausks,
  • SIA “ILVA Ltd” valdes priekšsēdētājs Nikolajs Kapitonovs.
  • Dobeles rajona Krimūnu pagasta zemnieku saimniecības "RŪĶĪŠU TĒJA" īpašnieks Raimonds Lignickis.
  • SIA "BOLINGER" valdes loceklis Agris Šlaveiks.
  • Apses zemnieku saimniecības "LIEPAS" īpašniece Zaiga Apse.
Uzsaukums uzņēmējiem
uzņēmēju padomē informē par pašvaldības budžetu
sadarbība
uznemejo