Dobeles novada pašvaldības rekvizīti SWEDBANK konts

Saņēmēja nosaukums:
Dobeles novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009115092
Bankas konts:
LV28HABA0001402050427
Bankas nosaukums:
SWEDBANK AS
Bankas kods:
HABALV22

Dobeles novada pašvaldības rekvizīti SEB Bankas konts

Saņēmēja nosaukums:
Dobeles novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009115092
Bankas konts:
LV94UNLA0050014267180
Bankas nosaukums:
SEB BANKA
Bankas kods:
UNLALV2X

-