Dobeles novada izglītības pārvaldes pakļautībā ir 31 izglītības iestāde:

 • Dobeles Valsts ģimnāzija,
 • 2 vidusskolas,
 • 11 pirmsskolas izglītības iestādes,

 • 2 sākumskolas,

 • 7 pamatskolas ar pirmsskolas izglītības grupām,

 • viena speciālās izglītības iestāde,

 • viena profesionālā izglītības iestāde,

 • 4 profesionālās ievirzes izglītības iestādes,

 • viena interešu izglītības iestāde,

 • viena izglītības atbalsta iestāde.

Dobeles novadā pieaugušo izglītību īsteno:

 • Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs.