Dobeles novada izglītības pārvaldes pakļautībā ir 29 izglītības iestādes:

 • Dobeles Valsts ģimnāzija,
 • 2 vidusskolas,
 • 11 pirmsskolas izglītības iestādes,

 • viena sākumskola,

 • 2 pamatskolas,

 • 5 pamatskolas ar pirmsskolas izglītības grupām,

 • viena speciālās izglītības iestāde,

 • viena profesionālā izglītības iestāde,

 • 4 profesionālās ievirzes izglītības iestādes,

 • viena interešu izglītības iestāde.

Dobeles novadā pieaugušo izglītību īsteno:

 • Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs.