Dobeles novada izglītības pārvaldes pakļautībā ir 29 izglītības iestādes:

  • Dobeles Valsts ģimnāzija,
  • 2 vidusskolas,
  • 11 pirmsskolas izglītības iestādes,

  • viena sākumskola,

  • 3 pamatskolas,

  • 5 pamatskolas ar pirmsskolas izglītības grupām,

  • viena profesionālā izglītības iestāde,

  • 4 profesionālās ievirzes izglītības iestādes,

  • viena izglītības atbalsta izglītības iestāde.

Dobeles novadā pieaugušo izglītību īsteno:

  • Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs.