2022. gada decembrī novada teritorijā reģistrēts 2,181 aktīvs uzņēmums. Uz 2021. gada 1. jūliju Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Dobeles novadā bija  168 milj. EUR, vidēji 83,5 tūkst. EUR uzņēmumā, salīdzinoši 2020. gadā - 130,47 miljoni EUR, vidēji 92,47 tūkst. EUR uzņēmumā (pēc Lursoft datiem).

Novada ekonomiskā attīstība ir saglabājusi saimnieciskās attīstības tradīcijas, kas balstītas uz rūpniecisko ražošanu, lauksaimniecības produkcijas ražošanu un dažādu pakalpojumu sniegšanu. Viena no Dobeles novada priekšrocībām – izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums un transporta infrastruktūra.

Pēc nozarē ietilpstošo uzņēmumu skaita 2022. gadā visvairāk uzņēmumu nodarbojās ar graudaugu un citu lauksaimniecības kultūru audzēšanu (327 uzņēmumi) un ar jaukto lauksaimniecību (319 uzņēmumi). 151 bija tādi uzņēmumi, kuru NACE kods nav zināms, 55 - frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji, nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un citur neklasificēti individuālie pakalpojumi  - pa 44 uzņēmumiem katrā nozarē, automobiļu apkopi un remontu veica 43 uzņēmumi, uzņēmumi un dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību - 41 uzņēmums.

2021. gadā lielākais apgrozījums bijis uzņēmumiem, kas darbojās pārtikas un nepārtikas preču ražošanas, lauksaimnieciskās ražošanas, metālapstrādes un degvielas tirdzniecības jomās. 2021. gadā uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu bija AS „Dobeles dzirnavnieks” (172 milj. EUR), SIA „ASTARTE-NAFTA” (55 milj. EUR) un SIA „EAST METAL” (53,4 milj. EUR).

Teritorijas attīstības līmeņa indekss novadam pēdējo sešu gadu laikā ir bijis negatīvs, visaugstāko rangu (38.) starp 110 novadiem sasniedzot 2015. un 2017.gadā. Savukārt, pēc teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksa rādītājiem novadam augstākais rezultāts bijis 2015.gadā, kad tika sasniegts 38.rangs.

Bezdarba līmenis pēdējo divu gadu laikā samazinājies no 8,6% 2020. gada augustā līdz 4,2% 2022. gada augustā.

Dobeles novada tūrisma piedāvājumā tiek izmantoti novadā esošie dabas un kultūras resursi. Tūrisma objekti ir samērā daudzveidīgi - pilskalni, dažādu ievērojamu cilvēku dzīves un darba vietas, dabas objekti un apskates saimniecības. Nelielais attālums no Rīgas ir padarījis Dobeles novadu par vienas dienas tūrisma galamērķi.

Investīcijas pašvaldībā un tās teritorijā strādājošajos uzņēmumos var tikt piesaistītas no dažādiem avotiem – subsidētais finansējums, kredīti, iekšzemes un ārvalstu investīcijas u.c. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, novada attīstībai aktīvi tiek piesaistīti ES fondu līdzekļi - lielākā vai mazākā mērā projekta izmaksas tiek segtas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.