2023. gada oktobrī novada teritorijā reģistrēti 2033 aktīvi uzņēmumi. Uz 2023. gada oktobri Latvijas uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Dobeles novadā ir 173 milj. EUR, vidēji 85,1 tūkst. EUR uzņēmumā, salīdzinoši ar 2022. gadā – 168 milj. EUR, vidēji 83,1 tūkst. EUR uzņēmumā (pēc Lursoft datiem).

Novada ekonomiskā attīstība ir saglabājusi saimnieciskās attīstības tradīcijas, kas balstītas uz rūpniecisko ražošanu, lauksaimniecības produkcijas ražošanu un dažādu pakalpojumu sniegšanu. Viena no Dobeles novada priekšrocībām – izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums un transporta infrastruktūra.

Pēc nozarē ietilpstošo uzņēmumu skaita 2023. gada pirmajā pusē visvairāk uzņēmumu nodarbojās ar graudaugu un citu lauksaimniecības kultūru audzēšanu (323 uzņēmumi) un ar jaukto lauksaimniecību (320 uzņēmumi). 135 bija tādi uzņēmumi, kuru NACE kods nav zināms, 52 - frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība un citur neklasificēti individuālie pakalpojumi  - pa 43 uzņēmumiem katrā nozarē, automobiļu apkopi un remontu veic 40 uzņēmumi, sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana vai pārvaldīšana arī 40 uzņēmumi.

2022. gadā lielākais apgrozījums bijis uzņēmumiem, kas darbojās pārtikas un nepārtikas preču ražošanas, lauksaimnieciskās ražošanas, metālapstrādes un degvielas tirdzniecības jomās. 2022. gadā uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu bija AS „Dobeles dzirnavnieks” (231 milj. EUR), SIA „ASTARTE-NAFTA” (72,5 milj. EUR) un SIA „EAST METAL” (59,4 milj. EUR).

Teritorijas attīstības līmeņa indekss novadam pēdējo gadu laikā ir bijis negatīvs, visaugstāko rangu (38.) starp 110 novadiem sasniedzot 2015. un 2017.gadā. Pēc pieejamās informācijas 2020. gada publicētajiem novadu teritorijas attīstības indeksa datiem Dobeles novads ierindojas 53 ranga pozīcijā.

Bezdarba līmenis attiecībā pret 2022. gadu augusta 4,2% pieaudzis līdz 4,5% 2023. gada septembrī. Bezdarba līmenis ir noteikts pēc Centrālās statistika pārvaldes datiem. Reģistrēto bezdarbnieku skaits novadā uz 2023. gada septembri bija 768.

Dobeles novada tūrisma piedāvājumā tiek izmantoti novadā esošie dabas un kultūras resursi. Tūrisma objekti ir samērā daudzveidīgi - pilskalni, dažādu ievērojamu cilvēku dzīves un darba vietas, dabas objekti un apskates saimniecības. Nelielais attālums no Rīgas ir padarījis Dobeles novadu par vienas dienas tūrisma galamērķi.

Investīcijas pašvaldībā un tās teritorijā strādājošajos uzņēmumos var tikt piesaistītas no dažādiem avotiem – subsidētais finansējums, kredīti, iekšzemes un ārvalstu investīcijas u.c. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, novada attīstībai aktīvi tiek piesaistīti ES fondu līdzekļi - lielākā vai mazākā mērā projekta izmaksas tiek segtas no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.