Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.¹ panta trešo daļu darām zināmu, ka Dobeles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs

Lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā Nr.5.5./193

Dokumenta izdošanas datums

14.10.2022.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Pāvels Simonovs

dzim.26.07.1978.

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa(EUR)

32.75

Labprātīgas samaksas termiņš

22.11.2022.

Dokumenta glabāšanas laiks

10 gadi

 

      Ar minēto lēmumu Pāvels Simonovs var iepazīties Dobeles novada pašvaldības telpās Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā. Kontakttālrunis 63707251, kontaktpersona Daiga Balgalve

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas un zeme, uz kuru var pieteikt nomas tiesības (informācija atjaunota 11.07.2023.)

  • Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas, uz kurām var pieteikt nomas tiesības Annenieku pagastā:

Draudzības iela 1A, Kaķenieki, ēkas kadastra apzīmējums 46420010160001, platība 228,80 m2,

  • Dobeles novada pašvaldības zemes, uz kurām var pieteikt nomas tiesības:

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas, uz kurām var pieteikt nomas tiesības Auru pagastā:

Dobeles novada pašvaldības zemes, uz kurām var pieteikt nomas tiesības:

Auru pagastā:

Jaunzemnieki 22, kadastra apzīmējums 46460120037, platība 0,114 ha,

Jaunzemnieki 78, kadastra apzīmējums 46460120091, platība 0,0505 ha,

Jaunzemnieki 114, kadastra apzīmējums 46460120123, platība 0,069 ha,

Jaunzemnieki 120, kadastra apzīmējums 46460120128, platība 0,055 ha,

Jaunzemnieki 151, kadastra apzīmējums 46460120160, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 152, kadastra apzīmējums 46460120161, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 196, kadastra apzīmējums 46460120202, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 345, kadastra apzīmējums 46460120350, platība 0,065 ha,

Jaunzemnieki 353, kadastra apzīmējums 46460120358, platība 0,056 ha,

Jaunzemnieki 372, kadastra apzīmējums 46460120378, platība 0,053 ha,

Jaunzemnieki 388, kadastra apzīmējums 46460120393, platība 0,058 ha,

Jaunzemnieki 393, kadastra apzīmējums 46460120398, platība 0,059 ha,

Jaunzemnieki 395, kadastra apzīmējums 46460120400, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 448, kadastra apzīmējums 46460120454, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 479, kadastra apzīmējums 46460120485, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 503, kadastra apzīmējums 46460120509, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 537, kadastra apzīmējums 46460120544, platība 0,064 ha,

Jaunzemnieki 538, kadastra apzīmējums 46460120545, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 580, kadastra apzīmējums 46460120585, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 581, kadastra apzīmējums 46460120586, platība 0,058 ha,

Veczemnieki 15, kadastra apzīmējums 46460110048, platība 0,041 ha,

Veczemnieki 234, kadastra apzīmējums 46460110011, platība 0,066 ha,

Veczemnieki 329, kadastra apzīmējums 46460110338, platība 0,04 ha,

Lauskas, kadastra apzīmējums 46460080273, platība 0,05 ha,

Kriši, kadastra apzīmējums 46460080340, platība 0,045 ha,

Naktsvējiņi, kadastra apzīmējums 46460080398, platība 0,06 ha,

Upes iela 2-21 augļu dārzs, kadastra apzīmējums 46460100266, platība 0,0755 ha,

Radziņi, kadastra apzīmējums 46460100267, platība 0,4276 ha,

Dzīles, kadastra apzīmējums 46460100306, platība 0,215 ha.

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha,

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha,

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha.

Niedraines, kadastra apzīmējums 46520050298, (daļa) platība 0,24 ha,

 Niedraines, kadastra apzīmējums 46520050298, (daļa) platība 0,16 ha,

Niedraines, kadastra apzīmējums 46520050298, (daļa) platība 0,12 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,04 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,15 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (daļa) platība 0,90 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,04 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,05 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520060096, (daļa) platība 0,08 ha

Galenieki 3, kadastra apzīmējums 46600060003, platība 0,064 ha,

Galenieki 5, kadastra apzīmējums 46600060005, platība 0,046 ha,

Galenieki 7, kadastra apzīmējums 46600060007, platība 0,077 ha,

Galenieki  11, kadastra apzīmējums 46600060011, platība 0,0402 ha,

Galenieki  14, kadastra apzīmējums 46600060014, platība 0,035 ha,

Galenieki 19, kadastra apzīmējums 46600060019, platība 0,056 ha,

Galenieki 48, kadastra apzīmējums 46600060048, platība 0,05 ha,

Galenieki 49, kadastra apzīmējums 46600060049, platība 0,038 ha,

Galenieki 50, kadastra apzīmējums 46600060050, platība 0,038 ha,

Galenieki 82, kadastra apzīmējums 46600060082, platība 0,066 ha,

Galenieki 83, kadastra apzīmējums 46600060083, platība 0,051 ha,

Galenieki 91, kadastra apzīmējums 46600060091, platība 0,025 ha,

Galenieki 92, kadastra apzīmējums 46600060092, platība 0,025 ha,

Galenieki 93, kadastra apzīmējums 46600060093, platība 0,025 ha,

Galenieki 95, kadastra apzīmējums 46600060095, platība 0,0642 ha,

Galenieki 96, kadastra apzīmējums 46600060096, platība 0,0258 ha,

Galenieki 121, kadastra apzīmējums 46600060121, platība 0,025 ha,

Galenieki 131, kadastra apzīmējums 46600060131, platība 0,05 ha,

Galenieki 132, kadastra apzīmējums 46600060132, platība 0,025 ha,

Galenieki 133, kadastra apzīmējums 46600060133, platība 0,25 ha,

Galenieki 134, kadastra apzīmējums 46600060134, platība 0,05 ha,

Galenieki 140, kadastra apzīmējums 46600060140, platība 0,05 ha,

Galenieki 147, kadastra apzīmējums 46600060147, platība 0,046 ha,

Galenieki 162, kadastra apzīmējums 46600060162, platība 0,05 ha,

Galenieki 163, kadastra apzīmējums 46600060163, platība 0,025 ha,

Galenieki 164, kadastra apzīmējums 46600060164, platība 0,026 ha,

Galenieki 170, kadastra apzīmējums 46600060170, platība 0,05 ha,

Galenieki 189, kadastra apzīmējums 46600060189, platība 0,05 ha,

Galenieki 192, kadastra apzīmējums 46600060192, platība 0,05 ha,

Galenieki 195, kadastra apzīmējums 46600060195, platība 0,025 ha,

Galenieki 207, kadastra apzīmējums 46600060207, platība 0,05 ha,

Galenieki 209, kadastra apzīmējums 46600060209, platība 0,05 ha,

Galenieki 217, kadastra apzīmējums 46600060217, platība 0,027 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,05 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,06 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,02 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,02 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,05 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,04 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,04 ha

-

-

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,02 ha,

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,02 ha,

Saknes, kadastra apzīmējums 46680030211, (daļa) platība 0,04 ha,

Saknes, kadastra apzīmējums 46680030211, (daļa) platība 0,04 ha.

 

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas, uz kurām var pieteikt nomas tiesības Krimūnu pagastā:

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050186, platība 1,13 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050188, platība 0,1 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050257, platība 0,1711 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050297, platība 0,03 ha,

Akāciju palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720060142, platība 0,07 ha,

Astrīdas, kadastra apzīmējums 46720070103, platība 0,3 ha.

Birzīši, kadastra apzīmējums 46800020161, platība 0,2 ha,

Melderi, kadastra apzīmējums 46800050056, platība 0,05 ha.

“Lielšķeltņi”, kadastra apzīmējums 4684 007 0165  (daļa) 4,3 ha

 

“Pļaviņas”, kadastra apzīmējums 4688 005 0181  0,37 ha,

“Pļaviņas”, kadastra apzīmējums 4688 005 0302  0,35 ha;

“Kauliņi”, kadastra apzīmējums 46980040265, daļa platība 7,6 ha;

“Lauks aiz novadgrāvja”, kadastra apzīmējums 46980040315, daļa platība 10,3 ha;

“Pie Rožlejām”, kadastra apzīmējums 46980040222, platība 2,0 ha;

“Pretī Sprīdīšiem”, kadastra apzīmējums 46980040111, platība 5,0 ha;

“Smaidiņas”, kadastra apzīmējums 46980040330, platība 1,7909 ha;

“Beikas”, kadastra apzīmējums 46980010031, daļa platība 5,8 ha;