Interreg

Žagares reģionālā parka projekts “Explore Zemgale by Bicycle” Nr.LLI-264

Galvenās Tērvetes novada domes aktivitātes projektā – velobrauciena Tērvete – Žagare organizēšana un reklāmas video materiāla sagatavošana.

Projekts tika finansēts no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas Programmas 2014-2020.

Projekta kopējās izmaksas EUR 610 946, tai skaitā EUR 519 304 ERAF finansējums. EUR 7096 plānoti Tērvetes novada domes aktivitātēm, tai skaitā EUR 1064 Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 5.marts – 2020.gada 4.jūlijs.

Īstenota vēl viena Tērvetes novada domes aktivitāte projektā – reprezentatīva video materiāla izveide par Tērvetes – Žagares pārrobežu reģionu.

Aktivitāte īstenota projekta "Explore Zemgale by Bicycle" Nr.LLI-264 ietvaros.

Reklāmas video ilgums ir 3 min 45 sek ar subtitriem angļu un lietuviešu valodā, kā arī angļu un latviešu valodā. Materiālu izstrādāja SIA „Finger Film Production”.

Video pārstāv atsevišķas tēmas - atklāj dabiskos objektus, reģiona garšu un vēsturi. Kā reklāmas produkta papildu produkts tika izveidoti 3 reklāmas veltņi, no 30 līdz 40 sekundēm ilgi. Šis materiāls ir īss, bet ar augstu informatīvo līmeni - ar skaistiem video mirkļiem, īpašām noskaņām u.c.

Visa projekta ietvaros izveidots pārrobežu velosipēdu maršruts Tērvete-Žagare, izveidota Mūšos Tyreļa dabas taka Žagares reģionālajā parkā un velosipēdu piedzīvojumu taka AS Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē. Projekts paredz, ka piedāvātās aktivitātes un inovatīvie risinājumi padarīs Zemgali par pievilcīgu, ilgtspējīgu un pazīstamu tūrisma galamērķi.

Projekta sadarbības partneri: Žagares reģionālā parka administrācija, Dabas mantojuma fonds (Lietuva), Tērvetes novada dome un biedrība “Tērvetes meža izglītības centrs”. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 5.marts – 2020.gada 4.marts.

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas Programmas 2014-2020.

Projekta kopējās izmaksas EUR 610 946, tai skaitā EUR 519 304 ERAF finansējums. EUR 7096 plānoti Tērvetes novada domes aktivitātēm, tai skaitā EUR 1064 Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

Video materiāls galvenokārt tiek izmantots kā līdzeklis, lai uzlabotu redzamību sociālajos tīklos, kas pieejami plašākai sabiedrībai. Video materiāls tiek izmantots projektu partneru vietnēs un sociālo tīklu kontos. Turklāt video materiālus kā reklāmas un vizuālos materiālus izmanto semināros, konferencēs utt., balstoties uz katra partnera vajadzībām.

Videomateriāl par velomaršrutā Tērvete – Žagare sastopamajiem tūrisma objektiem pieejami šeit:

https://drive.google.com/drive/folders/11qMJ9D2v4WIMMAqs6Zym_TXkUbiNKfQp

Šī saite pieejama arī Tērvetes novada mājas lapā sadaļā „Tūrisms/ Informatīvie materiāli”.

 Biedrības „Tērvetes meža izglītības centrs” Facebook kontā ievietots videomateriāls latviešu valodā.

 

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Dace Vācere.

 

2018.gada 11.decembrī Tērvetes novada domē tikās projekta  "Explore Zemgale by Bicycle" Nr.LLI-264 darba grupa. Tajā piedalījās visu projekta partneru pārstāvji. Lai veiksmīgi īstenotu projektu, ir svarīgi, lai partneri iepazītos viens ar otru, tāpēc tikās ne tikai darba grupas dalībnieki, bet arī citi speciālisti no partneru organizācijām, kas iesaistīti projekta aktivitātēs (kultūra, tūrisma speciālisti, komunikācija). Sanāksmes galvenās tēmas: iespējamās projekta izmaiņas, aktivitāšu izmaiņas, nākošās lielākās aktivitātes un jautājumi par iepirkumiem, atskaitēm.

Tērvetes novadā šobrīd noris aktīvs darbs pie projekta nākamās aktivitātes:  3-4 minūšu gara reprezentatīva video materiāla izveide par Tērvetes – Žagares pārrobežu reģionu. Video materiāls tiks izmantots kā instruments Tērvete-Žagare reģionam, lai uzlabotu redzamību plašākā sabiedrībā un sasniegtu mērķa grupas - aktīvos un dabas tūrisma mīļotājus, ģimenes ar bērniem un jauniešiem. Video materiāls tiks izmantots projektu partneru vietnēs un sociālo tīklu kontos. Reklāmas video ilgums ir plānots 3 līdz 4 minūtes ar subtitriem angļu un lietuviešu valodā, kā arī angļu un latviešu valodā.

Šīs aktivitātes īstenošanas termiņš plānots 2019.gada martā.

Projekta ietvaros Tērvetes novada dome 2018.gada jūnijā noorganizēja reklāmas velo - tūrisma brauciens Tērvete – Žagare. Vēl projektā plānots izveidot: pārrobežu velosipēdu maršrutu Tērvete-Žagare, Mūšos Tyreļa dabas taku Žagares reģionālajā parkā un velosipēdu piedzīvojumu taku AS Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē. Projekts paredz, ka piedāvātās aktivitātes un inovatīvie risinājumi padarīs Zemgali par pievilcīgu, ilgtspējīgu un pazīstamu tūrisma galamērķi.

 

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 5.marts – 2020.gada 4.marts.

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas Programmas 2014-2020.

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas Programmas 2014-2020.

 

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Dace Vācere.

16.maijā starp Žagares reģionālā parka administrāciju, Dabas mantojuma fondu (Lietuva), Tērvetes novada domi un biedrību “Tērvetes meža izglītības centrs” parakstīta vienošanās par projekta "Explore Zemgale by Bicycle" Nr.LLI-264 īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 5.marts – 2020.gada 4.marts.

Vienošanās tika parakstīta pirmās projekta darba grupas sanāksmes ietvaros, kurā katrs projekta sadarbības partneris iepazīstināja klātesošos ar plānotajām projekta aktivitātēm.

Projekta ietvaros plānots izveidot pārrobežu velosipēdu maršrutu Tērvete-Žagare, izveidot Mūšos Tyreļa dabas taku Žagares reģionālajā parkā un velosipēdu piedzīvojumu taku AS Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē. Projekts paredz, ka piedāvātās aktivitātes un inovatīvie risinājumi padarīs Zemgali par pievilcīgu, ilgtspējīgu un pazīstamu tūrisma galamērķi.

Tērvetes novadā šobrīd noris aktīvs sagatavošanās darbs pie projekta pirmās aktivitātes - reklāmas velo tūrisma brauciena Tērvete – Žagare organizēšanas, kas norisināsies 13.-14.jūnijā. Šis velobrauciens būs kā pārbaudes brauciens, lai apmeklētu tūrisma, atpūtas vietas Tērvetes novadā un Žagarē, identificētu interesantākos objektus. Brauciena rezultātā taps velo maršruta karte, kurā šie objekti būs atzīmēti. Velobrauciena plānotais dalībnieku skaits kopā 20.

Otra Tērvetes novada domes aktivitāte projektā plānota 3-4 minūšu gara reprezentatīva video materiāla izveide par Tērvetes – Žagares pārrobežu reģionu. Šīs aktivitātes īstenošana plānota 2019.gada martā.

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas Programmas 2014-2020.

Projekta kopējās izmaksas EUR 610 946, tai skaitā EUR 519 304 ERAF finansējums. EUR 7096 plānoti Tērvetes novada domes aktivitātēm, tai skaitā EUR 1064 Tērvetes novada domes līdzfinansējums.

 

No kreisās: biedrības “Tērvetes meža izglītības centrs” valdes priekšsēdētāja Ilona Līduma, Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika, Žagares reģionālā parka direktors Mindaugas Balčiūnas un Lietuvas Dabas mantojuma fonda direktors Gediminas Raščius.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Dace Vācere.