Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  18.03.2024.
  Projekta identifikācija: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (Atveseļošanās fonds)  projekts “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Dobeles novadā”  Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I…
  Statuss:
  Īstenošanā
  05.02.2024.
  “Integrētās sistēmas izveide interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā” (“INTERACTIVE GARDENS” #C036) Darbības programma: INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2021-2027, prioritāte “Inovatīvā sabiedrība” Projekta mērķis:…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/047) Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  Projekts: “Sociālās aprūpes centra “Tērvete” energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. 4.2.2.0/21/A/074) Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  Projekts: ''Atver sirdi Zemgalē'' Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Mērķa sasniegšanai tiks…
  Statuss:
  Īstenošanā
  16.03.2023.
  Projekts: "Rotaļu iekārtu un āra trenažieru piegāde un uzstādīšana četros Dobeles novada pagastos" (Nr. 22-06-AL30-A019.2201-000003) Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.03.2023.
  Projekta identifikācija:  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (Atveseļošanās fonds)  projekts Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 Darbības programma: Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 3.1.2.r. “Sociālo un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.03.2023.
  Projekts: “Rotaļu un aktīvās atpūtas iespēju pilnveidošana Dobeles novadā” (Nr. 22-06-AL30-A019.2201-000004) Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar…
  27.01.2023.
  Žagares reģionālā parka projekts “Explore Zemgale by Bicycle” Nr.LLI-264 Galvenās Tērvetes novada domes aktivitātes projektā – velobrauciena Tērvete – Žagare organizēšana un reklāmas video materiāla sagatavošana. Projekts tika…
  Statuss:
  Noslēdzies
  27.01.2023.
  Projekta mērķis: Sniegt atbalstu Tērvetes novada teritorijā dzīvojošiem jauniešiem psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvāk jauniešu dzīves un mācību…