Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
    Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/047) Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa …
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  Projekts: “Sociālās aprūpes centra “Tērvete” energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. 4.2.2.0/21/A/074) Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2023.
  Projekts: ''Atver sirdi Zemgalē'' Saskaņā ar SAM MK grozījumiem, kas spēkā no 18.10.2022. Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar…
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2022.
  Projekta mērķis: Izbūvēt Auces vidusskolas ēkā jaunu ventilācijas sistēmu, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, siltuma atguves un akustiskos rādītājus. Projekta īstenošanas vieta: Auces vidusskola, Jura Mātera iela 11, Auce, Dobeles novads. …
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2022.
  Dobeles novada pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” PROJEKTA ĪSTENOTĀJS Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:  Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, …
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.12.2022.
  Dobeles novada Izglītības pārvalde no 2017.gada septembra ir  iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ko pazīst arī ar nosaukumu …
  12.10.2022.
  Dobeles novada Izglītības pārvalde turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2022. gada 31…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.09.2022.
  Projekta īstenotājs: Dobeles novada pašvaldība Projekta mērķis: Veicināt dialogu starp Auces pilsētas un tās apkārtējo pagastu jauniešiem un lēmuma pieņēmējiem par neformālās izglītības un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējām. …
  25.09.2022.
  Projekta "Zemgales reģiona un Dobeles novada tūrisma produktu popularizēšana starptautiskā tūrisma izstādē" īstenošana nodrošināja pilnvērtīgu un kvalitatīvu tūrisma un atpūtas iespēju prezentēšanu Lietuvas tirgū, veicinot sadarbību ar ārvalstu…
  25.09.2022.
  Vēsturiskā tirgus laukuma rekonstrukcija īstenota projekta "Vēsturiskā Tirgus laukuma rekonstrukcija Dobelē" ietvaros ar kopējām izmaksām LVL 591 732, tajā skaitā LVL 380 660 ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējums. …