Vispārīga informācija

Platība

76.50 km²

Iedzīvotāju skaits

377 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2021.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Īle, Stirnas

Īles pagasts robežojas ar  Zebrenes, Lielauces, Bēnes, Naudītes un Annenieku pagastiem un Auces pilsētas lauku teritoriju.
Upes: Auce, Ružupe, Sesava, Sidrabene.
Ezeri: Sesavas, Spārnu.