Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai:


Jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā

Pretendenti: Dobeles novada administratīvās teritorijas jaunieši (vecumā no 13 līdz 25 gadiem), administratīvajā teritorijā reģistrētās jauniešu biedrības un nodibinājumi vai to vietējās nodaļas, jauniešu neformālās grupas.


Projekta realizēšanas laiks no 2022. gada 1.novembra  līdz 2022. gada 18. decembrim.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz 600,00 EUR.

Projektus iesniedz elektroniski e-pastā: izglitiba@dobele.lv laikā no tā publicēšanas brīža  līdz 2022. gada 24. oktobrim plkst. 24:00.

Projektu pieteikumus aizpilda atbilstoši Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda nolikumam un 1.pielikumam

Ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda nolikumu, pielikumiem var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Izglītība/ Projekti

Informāciju sagatavoja: Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas sekretāre Anita Celmiņa, tālr. nr +371 25495679

Jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā

Pretendenti: Dobeles novada administratīvās teritorijas jaunieši (vecumā no 13 līdz 25 gadiem), administratīvajā teritorijā reģistrētās jauniešu biedrības un nodibinājumi vai to vietējās nodaļas, jauniešu neformālās grupas.

Projekta realizēšanas laiks no 2022. gada 30. maija  līdz 2022. gada 15. septembrim.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz 600,00 EUR.

Projektus iesniedz elektroniski e-pastā: izglitiba@dobele.lv laikā no tā publicēšanas brīža  līdz 2022. gada 12. maijam plkst. 00:00.

Projektu pieteikumu aizpilda atbilstoši Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda nolikumam.

 

Bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu programmā

Pretendenti: Dobeles novada izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, Dobeles novadā reģistrētās biedrības un nodibinājumi, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, fiziskas personas, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrētas komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs u.c.

Projekta realizēšanas laiks no 2022. gada 30. maija līdz 2022. gada 31. augustam.

Līdzfinansējuma apjoms vienam nometnes projektam tiek piešķirts pēc šādas formulas:

F = B x D x N

F – kopējais piešķiramais finansējums

B - bērnu skaits nometnē

D - nometnes norises dienu skaits

N - konstantais līdzfinansējums vienam bērnam, jaunietim dienā (Skat. nolikumā p.21.1.)

Projektus iesniedz elektroniski e-pastā: izglitiba@dobele.lv laikā no tā publicēšanas brīža  līdz 2022. gada 12. maijam plkst. 00:00.

Projektu pieteikumu aizpilda atbilstoši Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda nolikumam. 

Dobeles novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Dobeles sākumskolu un  Dobeles pirmsskolas izglītības iestādi “Jāņtārpiņš” no 2019.gada 1. septembra līdz 2021.gada 31.decembrim par Eiropas Savienības līdzekļiem īstenoja ERASMUS KA1 mobilitāšu projektu “Iekļaujošā izglītība un vienlīdzīgas izglītošanās iespējas ikvienam”.