Dobeles novada izglītības iestāžu darbības virsmērķis 2023./2024. mācību gadam

Mūsdienīga un kvalitatīva izglītība, kas veido atbildīgus un veiksmīgus cilvēkus.

Galvenie  virzieni metodiskā darbā:

  1. Personalizēta pieeja ikvienam izglītojamajam.
  2. Digitālo platformu un informācijas tehnoloģiju rīku profesionāla un mērķtiecīga izmantošana.
  3. Iekļaujoša, attīstoša un mācīties motivējoša vide.
  4. Atbalsts ikviena izaugsmei.
  5. Mācību sasniegumu vērtēšana.
  6. Pieejas «Skola kā mācīšanās organizācija» īstenošana.
  7. Starpinstitucionālā sadarbība.