Izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Dobeles novadā 

Atļaujas

numurs

Atļaujas saņēmējs

Administratīvā piederība

Atradnes nosaukums

Atļauja derīga no

Atļauja derīga līdz

Zemes dzīļu izmantošanas veids

Atļaujas ierobežošanas, apturēšanas vai atcelšanas lēmuma Nr., datums

1.

Māris Aušeika

Bērzes pagasts

Gobas

01.02.2010.

31.01.2035.

smilts

 

2.

AS “Latvijas valsts meži”, reģ.nr.400034281

Bikstu pagasts

Silkalni, iecirknis”ZA bloks”

20.04.2010.

25.01.2020.

smilts-grants, smilts

 

3.

AS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ.Nr.40003356530

Bikstu pagasts

Silkalni II

19.03.2012.

31.12.2017.

smilts-grants, smilts

 

4.

SIA “Jaunie Meži”, reģ.Nr.48503009557

Annenieku pagasts

Bērzupe

01.03.2013.

09.01.2023.

smilts

216/10

27.08.2015.

5.

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ.Nr.40003356530

Bikstu pagasts

Silkalni II

11.09.2014.

31.12.2017.

smilts-grants, smilts

 

6.

AS “BAO”, reģ.Nr.40003320069

Auru pagasts

Muciņas

22.10.2014.

24.07.2039.

smilts-grants, smilts

 

7.

SIA “Dobeles namsaimnieks”, reģ.Nr.48503021348

 Naudītes pagasts

Grantiņi

16.01.2015.

18.11.2024.

smilts-grants, smilts

 

8.

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ.Nr.40003356530

Bikstu pagasts

Silkalni II

06.05.2015.

31.12.2017.

smilts-grants, smilts

 

9.

SIA “Jaunie Meži”, reģ.Nr.48503009557

Annenieku pagasts

Bērzupe

30.09.2015.

09.01.2023.

smilts

 

10.

AS “Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.4000346281

Naudītes pagasts

Dikuri

27.09.2016.

16.03.2041.

smilts-grants, smilts

 

11.

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

Reģ.Nr.40003356530

Bikstu pagasts

Silkalni II

06.04.2018.

31.12.2022.

smilts-grants, smilts

 

12.

SIA “Dobeles bagars”

reģ.Nr.40103191827

Annenieku pagasts

Silenieki

07.06.2018.

18.06.2022.

smilts

 

13.

AS “Latvijas valsts meži”

Reģ.Nr.40003466281

Auru pagasts

Ausāti

21.12.2018.

15.06.2046.

smilts-grants, smilts

 

14.

AS “Latvijas valsts meži”

Reģ.Nr.40003466281

Bikstu pagasts

“Silkalni”iecirkņa “Silkalni D bloks”

13.06.2019.

19.02.2044.

smilts-grants, smilts

 

15.

SIA “Avotiņi” reģ.Nr.48503003022

Annenieku pagasts

Bites

22.11.2021.

22.09.2046.

smilts-grants, smilts un aleirīts

 

16.

SIA “CEPLIS”

reģ.Nr.45103002772

Lielauces pagasts

Lielauce

14.04.2022.

10.05.2026.

māls

 

17.

SIA “CEPLIS”

reģ.Nr.45103002772

Lielauces pagasts

Lielauce

14.04.2022.

06.06.2025.

smilts

 

18.

SIA “DIENVIDI PLUS”

reģ.Nr.48502005153

Īles pagasts

Immu kalni

11.01.2023.

06.10.2047.

Smilts-grants, smilts un mālsmilts

 

19.

SIA “DIENVIDI PLUS”

reģ.Nr.48502005153

Īles pagasts

Immas-2

11.01.2023.

06.10.2047.

Smilts-grants, smilts un mālsmilts

 

3.

SIA "SandEko"

 

Īles pagasts

Aizupes

29.08.2012.

15.08.2022.

smilts-grants, smilts

 

1.

zemnieku saimniecība "Vaiti"

Vītiņu pagasts

Mežmaļi

04.08.2014.

03.07.2024.

smilts-grants, smilts

 

2.

AS "Latvijas valsts meži"

Vītiņu pagasts

Untupji

08.09.2014.

27.05.2039

smilts

 

1.

AS "Latvijas valsts meži"

Bēnes pagasts

Bēnes mežniecības 59.kvartāls

23.11.2005.

27.08.2040.

smilts-grants, smilts

 

1.

SIA"AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"

Bēnes pagasts

Smilts atradne "Zeikatas"

19.04.2016.

29.11.2025.

smilts

 

2.

AS "Latvijas valsts meži"

Vītiņu pagasts

Mazēni-Vadakste

19.04.2016.

10.11.2040.

Smilts-grants

 

3.

SIA "Kaijkrogs"

Bēnes pagasts

Kaijkrogs

05.09.2016.

21.07.2040.

smilts-grants, smilts

 

1.

SIA "Ceplis"

Lielauces pagasts

Lielauce

20.02.2017.

17.05.2021.

māls

 

2.

SIA "Ceplis"

Lielauces pagasts

Lielauce

20.02.2017.

17.05.2021.

smilts

 

1.

zemnieku saimniecība "Vaiti"

Vītiņu pagasts

Vaiti

18.05.2021.

08.04.2046.

smilts-grants

 

1.

AS "Latvijas valsts meži"

Bēnes pagasts

Garaiskalns II” 1.iecirknis

15.05.2009.

28.01.2019.

smilts-grants, smilts

 

2

SIA ‘Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””

Tērvetes pagasts

Lāču karjers

09.11.2017.

31.12.2023.

smilts

 

Sagatavoja:

Sandra Lasmane

Teritorijas plānotāja - Brīvības 17, Dobele
sandra.lasmane [at] dobele.lv