Vispārīga informācija

Platība

   66,75 km²

Iedzīvotāju skaits

   598 (uz 01.01.2022.)

Lielākās apdzīvotās vietas

   Bukaiši

Bukaišu pagasts robežojas ar Lietuvas Republikas Žagares pilsētu.

Ūdeņi – cauri Bukaišiem tek Tērvetes upes mazās pietekas Skujaine,  Cērpaine,  Svēpaine,  Svētaine un Reņģe. 22 ha aizņem ūdenskrātuves - dīķi uz Skujaines upes, iecienīta makšķernieku vieta.