Dobeles novada pašvaldības ceļu, ielu un tiltu saraksts uz 2022. gada 1. oktobri: 

Satiksmes intensitātes skaitīšana Dobeles novadā: