30.martā, plkst.14:00 tiek sasaukta Dobeles novada Domes sēde

Darba kārtība: 

 

Domes sēde tiešsaistē: 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88157218512?pwd=R3VxanBOSnNXMTVwMy9obGlJRGNuUT09

 

Meeting ID: 881 5721 8512

Passcode: 806401

 

 

Dobeles novada pašvaldības Domes sēžu sekretāre: Santa Eberte +371 63725384.


Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības nolikumu kārtējā domes sēde notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī pēdējā ceturtdienā.
Domes sēdes ir atklātas, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.

Ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos ar Covid-19 izplatību saistītos ierobežojumus, skatītāju klātbūtni Dobeles novada domes sēdēs nodrošināt nav iespējams, tomēr ikvienam ir iespēja pieslēgties Zoom platformai, lai attālināti vērotu sēdes tiešraidi.
Saskaņā ar likumu tiek veikts ikvienas domes sēdes audioieraksts, kas ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc  domes sēdes tiek publicēts pašvaldības mājaslapā.
Tāpat mājaslapā ir pieejami arī domes sēžu protokoli un lēmumi (attiecīgi ievērojot datu aizsardzības noteikumus), ko saskaņā ar likumu publicē ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas.

Protokoli un audio ieraksti

Domes sēžu protokolu un audio ierakstu katalogs, meklētājs
Skatīt vairāk