28.04.2022.

Dobeles novada skolās aizvadīts skatuves runas priekšnesumu video konkurss

Aprīļa mēnesī Dobeles novada izglītības iestādēs notika skatuves runas konkurss. Lai varētu dalībniekus virzīt tālākai kārtai, bija nepieciešams skatuves runas priekšnesumu uzņemt video versijā.

1.kārtā piedalījās 31 dalībnieks no Dobeles 1.vidusskolas, Augstkalnes, Annas Brigaderes, Penkules un Gardenes pamatskolas.

Skolēnu skatuves runas priekšnesums video konkursā tematiski bija jāsaista ar skolēna spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku, izbrīnu, redzējumu par sev un šim laikam aktuālām tēmām. Vairāki dalībnieki bija izvēlējušies Imanta Ziedoņa, Annas Sakses, Māras Cielēnas pasakas un dzeju. Skanēja arī Raiņa, Ojāra Vācieša, Māra Čaklā, Pētera Brūvera, Ineses Zanderes, Māra Zālītes, Ievas Samauskas autoru dzeja un proza. No ārzemju literatūras pārstāvēti bija autori Enida Blaitone, Vilfrīds Karstens un Ķēstutis Kasparavičs

Video priekšnesumu konkursa 2. kārtai izvirzīti 6 dalībnieki Elizabete Bērtule, Jānis Ģirnis, Veronika Vanaga no Dobeles 1.vidusskolas, Aleksis Radzevičs no Penkules pamatskolas, Elīza Veilande no Annas Brigaderes pamatskolas, Jasmīna Jēruma no Augstkalnes pamatskolas. Šos dalībniekus vērtēs Valsts izglītības un satura centra izveidota vērtēšanas komisija pēc noteiktiem kritērijiem: domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums), spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme  klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast), kontakts ar klausītāju (kam runā), skaidra dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte), un rezultāti būs zināmi maija vidū.

Paldies dalībniekiem, skolotājiem, filmētājiem un citiem atbalstītājiem, kā arī vēlam veiksmi mūsu novada runātājiem 2.kārtā!

 

26.04.2022.

Izskanējuši Dobeles novada mazo vokālās mūzikas kolektīvu dziedāšanas svētki „saBalsis 2022”

Š.g. 21. aprīlī Dobeles Mūzikas skolas koncertzālē “Zinta” notika Dobeles novada mazo vokālās mūzikas kolektīvu dziedāšanas svētki „saBalsis 2022”. Pasākumā piedalījās 12 novada izglītības iestāžu ansambļi, kuri izdziedāja šajā mācību gadā apgūto repertuāru.

PALDIES kolektīvu vadītājiem un skanīgo balsu īpašniekiem, kas dziedāšanas svētkos priecēja viens otru un klātienē izbaudīja atkalsatikšanās prieku! Vēlies iepazīties ar “saBalsis 2022” izskanējušo dziesmu repertuāru un tā izpildītājiem? 

29.03.2022.

Aicinām atsaukties Zemgales bērnu un jauniešu talantu konkursam "Zemgalei ir talants"

Bauskas novada biedrība "Laiks jauniešiem" organizē Zemgales bērnu un jauniešu talantu konkursu "Zemgalei ir talants". Pasākums notiks ar uzņēmumu un privātpersonu atbalstu. Norises vieta - Īslīces kultūras nams, Bauskas novads.

Šāda biedrības aktivitāte paredzēta ar mērķi apzināt un pulcināt Zemgalē dzīvojošos bērnus un jauniešus vecumā līdz 25 gadiem pasākumā, kur viņi varētu paust savas radošās spējas, prasmes un talantus. Sniedzot iespēju uzstāties publikas priekšā, bērniem un jauniešiem tiek dota iespēja gūt skatuves pieredzi un gūt motivāciju sava talanta izkopšanā un tālākā attīstībā, tādējādi veicinot radošo izaugsmi.

Konkursa potenciālie dalībnieki aicināti iepriekš reģistrēties interneta vietnē līdz 2022. gada 18. aprīļa plkst. 16.00.

Konkursa atlases kārta - 23. aprīlī, bet noslēguma pasākums – konkursa fināls - 7. maijā, ko varēs vērot tiešraidē sociālajos tīklos, kā arī klātienē – Īslīces kultūras namā. Dalība pasākumā ir bez maksas. Talantu konkurss notiks divās vecuma grupās - līdz 12 gadiem un no 13 līdz 25 gadiem.

Konkursa organizators, biedrības "Laiks jauniešiem" valdes priekšsēdētājs Gints Jankovskis informē, ka ar sadarbības partneru atbalstu izveidots balvu fonds. Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti trīs uzvarētāji. Trešajai vietai balvā 100 eur, otrajai vietai 200. Uzvarētājs saņems naudas balvu 300 eur. Tiks pasniegta arī sadarbības partneru, skatītāju un žūrijas simpātiju balva.

"Gaidām talantus visdažādākajās jomās - mūzika, deja, iluzionistu triki, aktierspēle, dzejas deklamācija, komiski uzvedumi, stand-up, māksla, sports, kulinārija vai jebkas cits, kas nerada draudus dalībnieku vai apkārtējo drošībai un veselībai. Konkursantu sniegumu vērtēs žūrija sešu dalībnieku sastāvā. Vienam dalībniekam atvēlētais laiks sava talanta prezentēšanai – četras minūtes," skaidro G.Jankovskis.

Viņš atzīst, ka Covid-19 un krīze Ukrainā ir veicina satraukta emocionālā fona veidošanos bērnos un jauniešos. Konkursa viens no uzdevumiem ir dāvāt prieku un veidot pārliecību un ticību savai varēšanai un talantam. Valdes priekšsēdētājs pauž cerību, ka konkurss veidosies par ikgadēju un apmeklētu pasākumu.

 

24.03.2022.

Fonds “Sibīrijas bērni” aicina izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties sacerējumu un zīmējumu konkursos

Š. g. 25. martā pieminam 73. gadadienu kopš 1949. gada 25. marta, savukārt šajā vasarā pieminēsim 81 gadu kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijas. Godinot izsūtītos un tos, kuri neatgriezās, fonds “Sibīrijas bērni” izsludina divus konkursus skolēniem un jauniešiem.

Aicinām līdz š. g. 10. maijam iesūtīt darbus sacerējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” un zīmējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”.

Konkursos darbus vērtēsim trīs vecuma grupās. Katrā grupā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvosim ar naudas balvām un diplomiem.

Sacerējumu un zīmējumu konkursu nolikumi meklējami fonda “Sibīrijas bērni” mājas lapā:

Sacerējumu konkursa nolikums 2022

Zīmējumu konkursa nolikums 2022

 

01.03.2022.

Sākusies gatavošanās skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursam

Ar Valsts izglītības satura centra (turpmāk - VISC) 2022. gada 20. janvāra rīkojumu ir apstiprināts skolēnu skatuves runas video konkursa nolikums. Pasākuma mērķis - Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana.

Konkurss notiek divās kārtās: 1. kārta notiek līdz 2022.gada 12. aprīlim novadā. 2. kārtā iesūtītos video priekšnesumus līdz 2022.gada 12.maijam vērtē VISC izveidota vērtēšanas komisija.