Projekta "Latvijas skolas soma" īstenošana Dobeles novada izglītības iestādēs

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” jau kopš 2018. gada rudens izglītības iestāžu bērniem un jauniešiem nodrošina valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes kompetenci.

Dobeles novada izglītības iestādes aktīvi plāno programmas “Latvijas skolas soma” norises, paredzot tam Kultūras ministrijas piešķirto finansējumu 7 euro katram skolēnam, kas izlietojams laika posmā no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu. Tas savukārt  nozīmē, ka tā ir iespēja sekmēt izglītības satura apguvi, veicinot skolēnu interesi un motivāciju mācīties, kā arī dažādot mācību apguves veidus.

Vēršam uzmanību!

Ir sākusi darboties jaunā programmas mājaslapa www.latvijasskolassoma.lv, kurā atrodas arī kultūras norišu katalogs.

Sākot ar 2023. gada 1. oktobri

turpmāk galvenais avots Skolas somas norišu izvēlei ir norādītā mājaslapa,

kurā  pieejamas ikmēneša jaunumu izlases un valsts kultūras iestāžu piedāvājums.

 

Aicinām sekot līdzi kultūras norišu piedāvājuma izlasei:

 

_____________________________________________________________________

Atsauksmes par "Latvijas skolas somas" aktivitātēm

Dobeles Valsts ģimnāzijas 11., 12.klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādes dalībnieces programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Mūzikas namā Daile baudīja koncertuzvedumu “Satikt Čaku”