Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks:

 

22.martā plkst. 14:30 tiek sasaukta Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība un lēmumprojekti: 

 

22.martā plkst. 15:00 tiek sasaukta Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība un lēmumprojekti: 

 

24.martā plkst. 14:00 tiek sasaukta Finanšu un budžeta komitejas sēde.

Darba kārtība un lēmumprojekti: