Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks:

16.11.2022. plkst.14:00 tiek sasaukta Finanšu un budžeta komitejas sēde Darba kārtība

16.11.2022. plkst.15:30 tiek sasaukta Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde Darba kārtība

16.11.2022. plkst.16:30 tiek sasaukta Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde Darba kārtība

16.11.2022. plkst.17:00 tiek sasaukta Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde Darba kārtība