Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks

19.jūnijā plkst. 13:30 tiek sasaukta Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde.

19.jūnijā plkst. 13:45 tiek sasaukta Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

19.jūnijā plkst. 14:00 tiek sasaukta Finanšu un budžeta komitejas sēde.

19.jūnijā plkst. 15:30 tiek sasaukta Apvienotā Finanšu un budžeta komitejas sēde, Tautsaimniecības un attīstības komitejas. Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.