Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju sēdes notiks

22.novembrī plkst. 13:00 tiek sasaukta Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde.

Darba kārtība: 

 

22.novembrī plkst. 13:30 tiek sasaukta Finanšu un budžeta komitejas sēde.

Darba kārtība:

 

22.novembrī plkst. 15:30 tiek sasaukta Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība:

 

22.novembrī plkst. 16:00 tiek sasaukta Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība: