Statuss:
Noslēdzies
ventilācija

Projekta mērķis: Izbūvēt Auces vidusskolas ēkā jaunu ventilācijas sistēmu, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, siltuma atguves un akustiskos rādītājus.

Projekta īstenošanas vieta: Auces vidusskola, Jura Mātera iela 11, Auce, Dobeles novads.

Projekta termiņš: 2021. gada 1. augusts- 2022. gada 31. decembris.

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tiks izbūvēta decentralizēta ventilācijas sistēma Auces vidusskolas ēkas 14 (četrpadsmit) mācību klasēs, maksimāli apvienojot to vienā korpusā, bet nejaucot telpu grupas. 

Projekta finansējums: Kopējās projekta izmaksas: 470 588,24 EUR  (t.sk. valsts budžeta finansējums 400 00,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 70 588,24 EUR).

Projekta vadītājs: Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Ilmārs Matvejs, mob.t. +371 28351132, e-pasts: ilmars.matvejs@dobele.lv  

Publicitāte  

Aucē ir uzsākta investīciju projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Auces vidusskolas ēkā” īstenošana