Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs“ :