Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 20 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,  uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Dobeles novada izglītības iestādēs“.

Lasīt dokumentu: