Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus!

Elektroniski parakstītus dokumentus pievienojiet iesniedzot iesniegumu.

* Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisku parakstu.