Statuss:
Īstenošanā
ieklausies ziedā

Biedrība „Skaties tālāk” realizēja projektu „Ieklausies ziedā” nr.22-06-AL30-A019.2202-000008, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.


Projekta mērķis ir iedzīvotāju iesaiste sevis pilnveidošanā un estētiskas vides radīšanā.


Projekts “Ieklausies ziedā” ir stāsts par ziediem no sēkliņas līdz kūku dekoram.
Projekta rezultātā ir iegādāti un pavasarim iestājoties tiks uzstādīti kopumā 22 dažāda augstuma (625 mm – 1225 mm) puķu podi Bukaišu un Augstkalnes pagastā, kas izgatavoti no kompozītmateriāla un ir piemēroti izmantošanai ārpus telpām.


Būs dota iespēja iedzīvotājiem iesaistīties sevis pilnveidošanā dažāda rakstura meistarklasēs par puķu tendencēm, to audzēšanu no sēkliņas līdz ziedam, puķu/augu izmantošanas iespējām, ziedu kompozīcijām podos, pušķos un dobēs, izmantošanu dabīgās kosmētikas pagatavošanā un ziedu dekoru gatavošanu kūkām. Meistarklasēs piedalīties var ikviens, bez vecuma ierobežojuma.
Kompozīcijas puķu podos veidosim sadarbībā ar mūsu atsaucīgajiem iedzīvotājiem.


Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 6232,07 no kurām publiskais finansējums sastāda EUR 5608,81 un EUR 623,26 ir Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējums.

puķu podi

 Kontaktinformācija: Maija Strazda bukaisi@inbox.lv