Vītiņu pagasts

Vispārīga informācija

Platība

133,8 km² 

Iedzīvotāju skaits

934

Lielākās apdzīvotās vietas

Vītiņi, Ķevele. Bungas, Galāti, Putras

Vītiņu pagasts robežojas ar  Auces pilsētu, Lielauces, Bēnes, Ukru un Vecauces, Vadakstes, Jaunauces un Zvārdes pagastiem, Lietuvas Akmenes rajona Jaunakmeni.

Upes: Avīkne, Līgotne,Melnupe, Jugliņa, Skujaine. Savu tecējumu pagasta teritorijā uzsāk Vadakste un Bērze.

Ķeveles avoti (Karaļa avoti).