DOBELES NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRS

VPVKAC logo gerbonis

Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) ir pakalpojumu pieteikšanas vietas Dobeles novada pašvaldībā, kur iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus.

Dobeles novada valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu.

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā sniegto pakalpojumu klāsts skatāms šeit:

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

e-valsts baneris