PLĀNOTIE IZGLĪTĪBAS PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES DOBELES NOVADĀ

2023. gada augustā

 

2023./2024. mācību gada aktivitāšu plāni