Dobeles Vācu kultūras biedrība

Uzvaras ielā 53d, Dobele, LV-3701
Vadītājs Valters Kalvis Vitte; e-pasts: kulturverein.dobele@gmail.com

Vācu biedrības galvenie uzdevumi:

  1. apvienot vācu valodas pratējus un interesentus ap vācu valodu un kultūru;
  2. aktīvi piedalīties dažādos Latvijas sabiedriskos un nacionālos pasākumos;
  3. uzturēt, attīstīt un nostiprināt sakarus ar citām vācu un  nacionālajām biedrībām Latvijā un sabirdriskām organizācijām vāciski runājošās zemēs; 
  4. veicināt vācu tūristu interesi par Latviju un uzņemties koordinatora funkcijas; 
  5. sadarbība ar Latvijas vācu luterisko draudzi. 

Biedrībā darbojas apmēram 30 biedru.
Dobeles Vācu kultūras biedrība ir dibināta 1989. gada 4. martā.
Sākotnēji biedrība apzināja vācu izcelsmes novadniekus, uzturēja sakarus ar citām Latvijas vācu kultūras biedrībām, mācīja vācu valodu interesentiem un izveidoja sakarus ar Vācijas pilsētu Šmelni, kas drīz vien kļuva par Dobeles partnerpilsētu. Jau no biedrības dibināšanas tika izveidots biedrības ansamblis, kas aktīvi popularizē vācu dziesmas dažādos vietējos un valsts mēroga kultūras pasākumos. Ansamblis vairakkārt ir uzstājies Dobeles partnerpilsētā Šmelnē, pēdējoreiz 2009. gadā - Piparkalna svētkos. Ansamblis piedalījies Latvijas dziesmu un deju svētkos, Baltijas vācu kultūras biedrību festivālā Klaipēdā, Dobeles novada svētkos, muzeju nakts pasākumos, tādejādi popularizējot Dobeles tēlu gan Latvijā, gan ārzemēs.
2008. gadā un 2010. gadā biedrība sadarbībā ar Vācijas ārlietu institūtu (IFA) organizēja Latvijas vācu kultūras biedrību dziesmu svētkus Dobelē, saliedējot Latvijas vācu kultūras biedrības un to radošos kolektīvus. 2010. gadā Ventspilī piedalījās Oktoberfest svētkos, nesot Dobeles vārdu Kurzemes novadā. 2011. gadā biedrība uzrakstīja projektu un ieguva Ls 200 muzikāliem pasākumiem. 2012. gada 7. janvārī biedrībā notika koncerts un balle „Zvaigznes diena". Koncertā uzstājās ansamblis, un to kuplināja Dobeles līnijdejotāji. Pasākumā visi kopā dziedāja gan vācu, gan latviešu dziesmas un mācījās līnijdejas. 2012. gada 5. un 6. maijā biedrības pārstāvji piedalījās vācu kultūras biedrību festivālā.

Īpaši nozīmīgs biedrībai bija 2019. gads, kad ar vērienīgu pasākumu Dobeles pilsētas kultūras namā, kurā piedalījās gan biedrības dibinātāja Krista Šūmane (Banga), gan partnerpilsētas Šmelnes (Vācija) mērs un vicemērs, gan biedrības draugi un sadarbības partneri no Dobeles un citām Latvijas pilsētām, tika atzīmēta Dobeles Vācu kultūras biedrības 30. gadadiena.

Biedrība aktīvi darbojas visus gadus. 2020.gadā izremontētas biedrības telpas - zāle un virtuve.  Savukārt 2021.g.īstenojot projektu "Vēsturiskais muižu mantojums Dobeles novadā", iedzīvotājiem bija iespēja aktīvi piedalīties vēsturisko vietu izzināšanā, kā rezultātā projekta ietvaros tika izveidoti 5 stendi ar fotogrāfijām un aprakstiem  par 34 muižām, kas ceļo pa novada bibliotēkām. Šobrīd tiek domāts par to kā turpināt projektā iesākto. 

Kristas Bangas grāmata „Vācbaltiešu atskats. Mani piedzīvojumi Dobeles Vācu kultūras biedrībā" (grāmata vācu valodā)
Latvijas kultūru vēsturiskajā mantojumā vācu kultūras tradīcijas ieņem īpašu vietu. Tieši Dobeles Vācu kultūras biedrība Kristas Bangas vadībā bija viena no pirmajām Latvijas trešās atmodas laikā, kas uzsāka vācu kultūras un valodas tradīciju atjaunošanu, kopšanu un tālāku attīstību. Biedrība kļuva par labu piemēru Latvijas lielāko pilsētu vācu biedrību izveidošanā.
Dobeles vācu kultūras biedrība, kā vienīgā starp vācu biedrībām, ieviesa bērnu, jauniešu un arī pieaugušo apmaiņas programmu un nodibināja sakarus ar Vācijas pilsētu Šmelni. Tagad Dobele un Šmelne ir partnerpilsētas nu jau gadiem ilgi. Par to visu Krista Banga ir sarakstījusi grāmatu vācu valodā - "Deutsch-baltische Rūckbesinnung. Meine Erlebnisse im deutschen Kulturverein Dobele." („Vācbaltiešu atskats. Mani piedzīvojumi Dobeles Vācu kultūras biedrībā").

 

Dobeles lietuviešu kultūras biedrība

Adrese: Skolas iela 10-31, Dobele, LV-3701
Vadītāja Lidija Eizengrauda, mob. +371 25906777, e-pasts: lidija.eizengrauda@inbox.lv

Biedrībā darbojas apmēram 30 biedru. Biedrības biedri sanāk uz tikšanos vienreiz mēnesī Dobelē, Tirgus laukumā 2.
Biedrības galvenie mērķi:

  • Apvienot Dobelē un novadā dzīvojošos lietuviešus, iesaistot kultūras, izglītības, sporta un sabiedriskajā dzīvē, saglabājot savu identitāti.
  • Sadarboties ar Latvijas sabiedriskajām organizācijām, masu informācijas līdzekļiem, citām mazākumtautību organizācijām, biedrībām.
  • Uzturēt sakarus ar pasaules lietuviešu organizācijām, ar Lietuvas sabiedriskajām organizācijām, izglītības iestādēm, kultūras nodaļām, folkloras un tautas ansambļiem.
  • Rīkot Latvijā un Lietuvā kopējus pasākumus.
  • Ar nacionālo lietuviešu simboliku un folkloras ansambļa dalību piedalīties Latvijas Republikas svētkos, Lietuviešu kopienas rīkotajos pasākumos.