Statuss:
Īstenošanā
Projekts

Projekts: “Rotaļu un aktīvās atpūtas iespēju pilnveidošana Dobeles novadā” (Nr. 22-06-AL30-A019.2201-000004)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Mērķis ir uzstādīt rotaļu iekārtas novada pagastu teritorijās, tādejādi pilnveidojot publisko ārtelpu, kas piemērota ģimenēm ar bērniem, kā arī veicināt novada teritorijas līdzsvarotu attīstību.

Projekta ietvaros plānots uzstādītas astoņas dažādas rotaļu iekārtas četros novada pagastos – Lielauces pagastā, Bēnes pagastā, Ukru pagastā, Vītiņu pagastā, kā arī Auces pilsētā. Rezultātā iedzīvotājiem tiks radīta pievilcīgāka dzīves telpa, kā arī būs brīvi pieejamas kvalitatīvs un mūsdienīgs rotaļu iekārtas.

Projekta kopējās izmaksas (ar PVN): 74 608,60 EUR, tai skaitā:
ELFLA finansējums: 45 000,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums: 29 608,60 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2022. gada 17.augusts – 2023. gada 15.augusts

Projekta vadītāja: Kristīne Ozoliņa

Kontaktinformācija: tālr. +371 63745339, e-pasts: kristine.ozolina@dobele.lv

 

Lasīt: Dobeles novadā pilnveidotas aktīvās atpūtas iespējas | Dobeles novada pašvaldība