Kas ir Dobeles novads?

Dobeles novads ir izveidots 2021. gada 1. jūlijā. Tajā ietilpst bijušie kaimiņu novadi: Auces un Tērvetes novads.

Dobeles novada centrs ir Dobele, kur lemj par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem.

Dobeles novadā ir Dobeles pilsēta un Auces pilsēta, un 19 pagasti: Annenieku, Augstkalnes, Auru, Bēnes, Bērzes, Bikstu, Bukaišu, Dobeles, Īles, Jaunbērzes, Krimūnu, Lielauces, Naudītes, Penkules, Tērvetes, Ukru, Vecauces, Vītiņu, Zebrenes.

Teritorijas platība ir 1629,33 km².

Iedzīvotāju skaits Dobeles novadā ir 30 008 cilvēku.

Kas ir Dobeles novada pašvaldība?

Pašvaldību veido dome un tās izveidotās iestādes (piemēram, Dobeles novada pašvaldības administrācija, Sociālais dienests, bāriņtiesa, skolas, bērnudārzi, kultūras nami un tautas nami u.c. iestādes), kas rūpējas par iedzīvotāju vajadzībām un interesēm.

 

Ko pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem?

Pašvaldība iedzīvotājiem nodrošina:

 • skolas un bērnudārzus, kā arī skolēnu nokļūšanu skolās;
 • komunālos pakalpojumus (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija dzīvesvietā, atkritumu apsaimniekošana, namu pārvaldīšana);
 • sociālo palīdzību un veselības aprūpi;
 • ielu un ietvju remontus;
 • sakoptus parkus, atpūtas zonas un aktīvās atpūtas iespējas;
 • drošību un kārtību;
 • kultūras iestādes un pasākumus;
 • sporta pakalpojumus, pasākumus un vietas, kur sportot;
 • vides aizsardzību.

Vai Dobeles novadam ir savs karogs un ģerbonis?

Jā, Dobeles novadam ir savs karogs un ģerbonis. Tajos attēlota sudraba krāsas sakta un dzeltena robota līnija.

Kas ir Dobeles novada dome?

Dobeles novada dome lemj par dažādiem jautājumiem un rūpējas, lai iedzīvotāji varētu dzīvot labāk, varētu saņemt dažādus pakalpojumus, piemēram, sociālos pakalpojumus un komunālos pakalpojumus. Dome sastāv no 19 deputātiem, kurus ik pēc četriem gadiem iedzīvotāji ievēlē pašvaldību vēlēšanās.

Domes darbu vada priekšsēdētājs Ivars Gorskis

Ko dara dome?

Dome regulāri tiekas sanāksmēs, ko sauc par domes sēdēm. Tajās pieņem dažādus lēmumus. Domes sēdes ir atklātas, tās var skatīties tiešraidēs, un tās notiek vienu reizi mēnesī. Pirms sēdēm mājaslapā www.dobele.lv un Facebook tīmekļa vietnē ir pieejama informācija, kur norādīts, cikos sākas domes sēde un atrodama adrese, uz kuras uzspiežot, varēs redzēt domes sēdes darbību savā telefonā vai datorā.

Kas ir Dobeles novada pašvaldības administrācija?

Pašvaldības administrācija ir iestāde, kas nodrošina domes deputātu lēmumu sagatavošanu un izpildīšanu.

Pašvaldības administrāciju vada Agris Vilks

Kur atrodas Dobeles novada pašvaldība?

Dobeles novada pašvaldība atrodas Brīvības ielā 15 un 17 (izvietota divās ēkās), Dobelē, LV-3701

Pašvaldības darba laiks:

(Brīvības ielā 15 un Brīvības ielā 17, Dobelē)

Pirmdien, otrdien, ceturtdien no plkst. 8.00 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.00;

Trešdien no plkst. 8.00 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 18.00;

piektdien no plkst. 8.00 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.00.

Pusdienlaika pārtraukums, kad pašvaldībā apmeklētājus nepieņem, ir no plkst. 12.00 - 13.00.

Pašvaldību var sazvanīt pa tālruni +371 63720940

Nosūtīt faksu var uz šādu tālruni: +371 63707258

Elektroniskās pasta vēstules var nosūtīt uz e-pastu: dome@dobele.lv

Saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem var ierodoties kādā no 3 Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem novadā:

Brīvības ielā 15, Dobelē:

Sazvanīt var pa tālruņiem: +371 637 07269, +371637 00137, +371 26527422,+371 66954922

Nosūtīt elektronisko pasta vēstuli uz e-pastu: apic@dobele.lv, dobele@pakalpojumucentri.lv

 

Jelgavas ielā 1, Aucē:

Sazvanīt var pa tālruņiem: +371 66954807, +371 63745280, +371 25433649

Nosūtīt elektronisko pasta vēstuli var uz e-pastu: auce@pakalpojumucentri.lv

Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagastā:

Sazvanīt var pa tālruņiem: +371 66954908, +371 28389997

Nosūtīt elektronisko pasta vēstuli var uz e-pastu: tervete@pakalpojumucentri.lv

Darba laiks, kad var ierasties klātienē, lai saņemtu kādu pakalpojumu, visos 3 Klientu apkalpošanas centros ir vienāds:

Pirmdien, otrdien, ceturtdien no plkst. 8.00 - 17.00;

trešdien no plkst. 8.00 - 18.00;

piektdien no plkst. 8.00 - 16.00.

Pusdienu pārtraukuma nav.

 

Lai samaksātu par kādu no pakalpojumiem, jāvēršas kādā no 3 kasēm, kas atrodas:

 1. Brīvības ielā 15 (1. stāvā), Dobelē,

Kases darba laiks Dobelē:

pirmdien, otrdien, ceturtdien no plkst. 8.00 - 11.00 un no plkst. 13.00 - 17.00;

trešdien no plkst. 8.00 - 11.00 un no plkst. 13.00 - 18.00;

piektdien no plkst. 8.00 - 11.00 un no plkst. 13.00 - 16.00;

Mēneša pēdējā darba dienā kases darba laiks ir līdz plkst. 15.30.

 

 1. Jelgavas ielā 1 (1. stāvā), Aucē,

Kases darba laiks Aucē:

No pirmdienas līdz piektdienai katru dienu no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 16.00;

Piektdien no plkst. 9.00 – 15.00.

Pusdienlaika pārtraukums, kad kasē apmeklētājus nepieņem, ir no plkst. 12.00 – 13.00.

 

 1. Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagastā

Kases darba laiks Tērvetē:

pirmdien, otrdien, ceturtdien no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 17.00;

trešdien no plkst. 8.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 18.00;

piektdien no plkst. 8.00 – 12.00 un no plkst.13.00 – 16.00.

Pusdienlaika pārtraukums, kasē apmeklētājus nepieņem, ir no plkst. 12.00 – 13.00.

 

Vai pagastos ir pagastu pārvaldes?

Jā, Dobeles novada pagastos atrodas pagastu pārvaldes, kur var ierasties klātienē, lai uzdotu sev interesējošus jautājumus, kā arī zvanīt pagastu pārvalžu vadītājiem.

 1. Auces pilsētas pārvalde atrodas Jelgavas ielā 1, Aucē. Tā nodrošina pakalpojumus Auces pilsētā, Vecauces un Vītiņu pagastos. Auces pilsētas pārvaldes vadītājs ir Guntis Šēfers. Gunta Šēfera tālrunis: +371 29186744.

 2. Annenieku pagasta pārvalde atrodas Skolas ielā 2, Kaķeniekos, Annenieku pagastā. Annenieku pagasta pārvaldes vadītājs ir Guntis Šmīdlers. Gunta Šmīdlera tālrunis: +371 29551502.

 3. Augstkalnes un Bukaišu pagasta pārvalde atrodas “Virsaiši”, Augstkalnes pagastā. Augstkalnes un Bukaišu pagasta pārvaldes vadītāja ir Sandra Latiša. Sandras Latišas tālrunis: +371 29284561.

 4. Auru pagasta pārvalde atrodas Skolas ielā 8, Auru pagastā. Auru pagasta pārvaldes vadītājs ir Jānis Ozoliņš. Jāņa Ozoliņa tālrunis: +371 29181271.

 5. Bēnes un Ukru pagasta pārvalde atrodas Centrālajā laukumā 3, Bēnē. Bēnes un Ukru pagasta pārvaldes vadītājs ir Gints Vežuks. Ginta Vežuka tālrunis: +371 25419495.

 6. Bērzes pagasta pārvalde atrodas Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā. Bērzes pagasta pārvaldes vadītājs ir Juris Kronbergs. Jura Kronberga tālrunis: +371 29215138.

 7. Bikstu un Zebrenes pagasta pārvalde atrodas “Liepziedi”, Bikstu pagastā. Bikstu un Zebrenes pagasta pārvaldes vadītāja ir Irēna Dabra. Irēnas Dabras tālrunis: +371 29111938.

 8. Dobeles pagasta pārvalde atrodas “Gaismiņas”, Aizstrautniekos. Dobeles pagasta pārvaldes vadītāja ir Dace Škorņika. Daces Škorņikas tālrunis: +371 26336194.

 9. Jaunbērzes pagasta pārvalde atrodas Ceriņu ielā 2, Jaunbērzes pagastā. Jaunbērzes pagasta pārvaldes vadītājs ir Raimonds Sīpols. Raimonda Sīpola tālrunis: +371 27234201.

 10. Krimūnu pagasta pārvalde atrodas “Krimūnu skola”, Krimūnu pagastā. Krimūnu pagasta pārvaldes vadītāja ir Anita Riekstiņa. Anitas Riekstiņas tālrunis: +371 26374970.

 11. Lielauces un Īles pagasta pārvalde atrodas “Ezerkrasti”, Lielauce, Lielauces pagastā un “Mālnieki”, Īles pagastā. Lielauces un Īles pagasta pārvaldes vadītāja ir Dina Meldere. Dinas Melderes tālrunis: +371 26141102.

 12. Penkules un Naudītes pagasta pārvalde atrodas “Vecā skola”, Penkulē, Penkules pagastā. Penkules un Naudītes pagasta pārvaldes vadītāja ir Ērika Karro. Ērikas Karro tālrunis: +371 29256983.

 13. Tērvetes pagasta pārvalde atrodas “Zelmeņi”, Tērvetes pagastā. Tērvetes pagasta pārvaldes vadītājs ir Māris Berlands. Māra Berlanda tālrunis: +371 26552303.