Kontakti

kultura [at] dobele.lv

Atrašanās vieta

Dobeles pilsētas kultūras nams, Baznīcas iela 6, 2. stāvā, Dobele, LV-3701

Dobeles novada Kultūras pārvalde SEB BANKA

Saņēmēja nosaukums:
Dobeles novada Kultūras pārvalde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
LV90009115092
Bankas konts:
LV32UNLA0050014589851
Bankas nosaukums:
SEB BANKA
Bankas kods:
UNLALV2X

Dobeles novada Kultūras pārvalde SWED BANKA

Saņēmēja nosaukums:
Dobeles novada Kultūras pārvalde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
LV90009115092
Bankas konts:
LV28HABA0551026476633
Bankas nosaukums:
SWEDBANK AS
Bankas kods:
HABALV22

Dobeles novada Kultūras pārvalde ir Dobeles novada pašvaldības dibināta iestāde, kas sadarbībā ar pārvaldes struktūrvienībām īsteno pašvaldības kompetenci kultūras jomā.
Pārvaldei ir šādas funkcijas:

 1. koordinēt un nodrošināt valsts un novada Pašvaldībā apstiprinātās kultūrpolitikas īstenošanu atbilstoši valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm un novada attīstības plānošanas dokumentiem;
 2. veicināt un nodrošināt novada kultūras nozares attīstību,  piedalīties attīstības plānošanā;
 3. nodrošināt tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem novada iedzīvotājiem, radot kvalitatīvu un iedzīvotāju interesēm atbilstošu kultūras piedāvājumu;
 4. nodrošināt kultūras mantojuma un tradicionālo prasmju pieejamību un pārmantojamību, tradīciju saglabāšanu un attīstību;
 5. nodrošināt novada vēstures un novadpētniecības materiālu izpēti, dokumentēšanu un glabāšanu,  to pieejamību sabiedrībai;
 6. nodrošināt novada publisko bibliotēku attīstību un pieejamību;
 7. nodrošināt Dziesmu un Deju svētku tradīcijas nepārtrauktību, uzturēšanu un attīstību;
 8. veicināt lokālpatriotismu, atbalstīt un rosināt iedzīvotāju kopienu radošumu un dažādu sociālo grupu līdzdalību kultūras vides veidošanas procesā.

 

Darba laiks:

 • Pirmdiena 8:00-12:00, 13:00-17:00
 • Otrdiena 8:00-12:00, 13:00-17:00
 • Trešdiena 8:00-12:00, 13:00-18:00
 • Ceturtdiena 8:00-12:00, 13:00-17:00
 • Piektdiena 8:00-12:00, 13:00-16:00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Nadežda Čerpaka

Dobeles novada Kultūras pārvaldes vadītāja - Baznīcas iela 6, Dobele
nadezda.cerpaka [at] dobele.lv

Sandra Safranoviča

Projektu vadītāja - Baznīcas iela 6
sandra.safranovica [at] dobele.lv

Kristiāna Sīmansone

Kultūras pārvaldes metodiķe - Baznīcas iela 6
kristiana.simansone [at] dobele.lv

Arvils Noviks

Amatiermākslas kolektīvu koordinātors - Baznīcas iela 6
arvils.noviks [at] dobele.lv

Līga Freiberga

Dobeles novada Kultūras pārvaldes lietvede - Baznīcas iela 6, Dobele
liga.freiberga [at] dobele.lv