Platība - 6456,7 ha, no tiem: 5247,4 ha (81,3 %) - lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

Ūdenstilpnes – Svētes upe ar dzirnavu ezeru (20 ha), Tērvetes upe, strauti.

Vispārīga informācija

Platība

64.51 km2

Iedzīvotāju skaits

853 (uz 01.01.2022.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Augstkalnes ciemats un apdzīvota vieta Dzeguzēni