Statuss:
Īstenošanā
Projekts

Projekts: "Rotaļu iekārtu un āra trenažieru piegāde un uzstādīšana četros Dobeles novada pagastos" (Nr. 22-06-AL30-A019.2201-000003)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Mērķis ir uzlabot publiski pieejamu atpūtas un sporta infrastruktūru bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem iedzīvotājiem Dobeles novada četru pagastu ciemos, veicinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu un iesaistīšanos sporta aktivitātēs savā dzīves teritorijā.

Projekta ietvaros plānots uzstādīt šūpoles un rotaļu iekārtas Gardenes, Lejasstrazdu un Annenieku  ciemā, āra trenažierus Zebrenes, Auru, Ķirpēnu un Kaķenieku ciemā.

Projekta kopējās izmaksas (ar PVN): 50 000,00 EUR, tai skaitā:

ELFLA finansējums: 45 000,00 EUR

pašvaldības līdzfinansējums: 5 000,00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2022. gada 7. septembris – 2023. gada 6. septembris

Projekta vadītāja: Zane Peļņa

Kontaktinformācija:

 

tālr. 63700138, mob.tel. 25430301,

e-pasts: zane.pelna@dobele.lv

 

Lasīt: Dobeles novadā pilnveidotas aktīvās atpūtas iespējas | Dobeles novada pašvaldība

 

14.07.2023.

Īstenojot projektu “Rotaļu iekārtu un āra trenažieru piegāde un uzstādīšana četros Dobeles novada pagastos" (Nr. 22-06-AL30-A019.2201-000003) šī gada jūnijā SIA "GoPlay" uzstādīja rotaļu iekārtas trijos novada ciemos – šūpoles un rotaļu kompleksu Lejasstrazdos, Gardenē un Anneniekos. Šī paša projekta ietvaros, noslēdzot līgumu ar SIA "G Kolizejs", tika iegādāti un uzstādīti ārā trenažieri Kaķenieku, Zebrenes, Auru un Ķirpēnu ciemā.

Veicot projekta aktivitātes, tika uzlabota publiski pieejamā atpūtas un sporta infrastruktūra bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem iedzīvotājiem, veicinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu un iesaistīšanos sporta aktivitātēs savā dzīves teritorijā.

Projekta “Rotaļu iekārtu un āra trenažieru piegāde un uzstādīšana četros Dobeles novada pagastos” kopējās izmaksas 42345,43 EUR, tai skaitā publiskais finansējums 38110,89 EUR.

rotaļu iekārtas
rotaļu iekārtas