Noteiktas drošības aizsargjoslas Dobeles novada Bērzes, Jaunbērzes un Ukru pagastos: