Izglītības jomai saistoši dokumenti

Šobrīd sagatavošanā publicēšanai līgums par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē.