Uzraudzīsim vidi

Kādām vides problēmām pievērst uzmanību un kā rīkoties

Būvniecība

Aizdomas par nelegālu būvniecību

Jānoskaidro pašvaldībā, vai ir būvatļauja, ja tās nav - jāsauc pašvaldības policija.

Notiek kāpu apbūve

Jānoskaidro vietējā būvvaldē, vai būvniecība ir saskaņota. Ja ir aizdomas, ka likums šajā teritorijā netiek ievērots, var ziņot par to Valsts vides dienestam vai Vides aizsardzības klubam.
Valsts vides dienests - bezmaksas tālrunis +371 80000828.
Vides aizsardzības klubs - +371 67226042.

Tiek aizbērts ezers vai upe

Tā kā katrs gadījums var būt individuāls un juridiski sarežģīts, tad var uzreiz vērsties Vides aizsardzības klubā.

Grib celt jaunu rūpnīcu, fermu vai ko citu, ko vietējie iedzīvotāji neatbalsta

Aktīvi jāpiedalās būvniecības projekta sabiedriskajās apspriešanās, jo ir bijuši gadījumi, kad būvniecību noraida, jo iedzīvotāji ir aktīvi bijuši pret.
Par sabiedriskajām apspriešanām jāseko līdzi vietējā pašvaldībā (vietējā laikrakstā, ziņojuma dēļiem, u.tml.).
Par to, kā piedalīties sabiedriskajās apspriešanās un Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūrā var konsultēties Vides aizsardzības klubā.

Ūdeņu piesārņošana

Upē, ezerā vai jūrā tiek laisti neattīrīti notekūdeņi

Jāziņo attiecīgai reģionālai vides pārvadei (šobrīd Latvijā ir astoņas: Daugavpils, Jelgavas, Lielrīgas, Liepājas, Madonas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils).
Valsts vides dienests - bezmaksas tālrunis +371 80000828.

Atkritumi

Nelegālas atkritumu izgāztuves pilsētā, laukos vai mežā

Ja ir iespējams, šo vietu nofotografēt un izsaukt uz vietu valsts vai sabiedrisko vides inspektoru, lai tas uzraksta pārkāpuma protokolu vai aktu, kas tālāk tiks iesniegts attiecīgajā reģionālajā Valsts vides dienestā. Ja patiesi esat ieinteresēts savas vides tīrībā, pārkāpuma protokola vai akta kopija jānogādā arī vietējā pašvaldībā.
Valsts vides dienests - bezmaksas tālrunis +371 80000828.
Vides aizsardzības klubs - +371 67226042.

Dedzina atkritumus

Daudzās pašvaldībās tā ir sodāma darbība, tādēļ jāzvana pašvaldības policijai.

Pazūd atkritumu konteineri vai nav šķiroto atkritumu konteineru

Jāgriežas vietējā pašvaldībā.

Koku izciršana

Jūsu dzīvesvietas apkārtnē tiek izcirsti vai izzāģēti koki

Vispirms jānoskaidro vietējā pašvaldībā (Rīgā jāgriežas pie savas priekšpilsētas apstādījumu inspektora), vai ciršana ir saskaņota. Dažreiz ir saskaņota tikai zaru nociršana, bet tiek nocirsts viss koks.   
Pēc konsultācijas konkrētā gadījumā var vērsties Vides aizsardzības klubā. 

Aizdomas par nelegālu koku izciršanu mežā

Jāgriežas tuvākajā mežniecībā.

Dzīvnieki

Aizdomas par nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem

Jāziņo vietējai pašvaldībai, dzīvnieku aizsardzības biedrībai „Dzīvnieku SOS” vai biedrībai „Dzīvnieku draugs”.
„Dzīvnieku SOS” - +371 26664407.

Maluzvejniecība un malu medības

Par malu zvejniecību jāinformē Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori vai kāds no sabiedriskajiem zivju inspektoriem, kuri parasti sastopami vietējā makšķernieku sabiedriskajā organizācijā.
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde - +371 67469664.
Latvijas makšķernieku asociācija - +371 67316943.
Par malu medībām jāinformē Valsts mežu dienests - +371 67226600.

Ievēroti vienuviet vairāki beigti savvaļas dzīvnieki vai zivis

Ja ievērojat vairākus beigtus savvaļas dzīvniekus, tad jāzvana Valsts mežu dienestam (+371 67226600).
Ja ievērojat beigtas zivis, tad jāzvana Latvijas makšķernieku asociācijai vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldei.
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde - +371 67469664.
Latvijas makšķernieku asociācija - +371 67316943.

Citi vides pārkāpumi

Izplatās aizdomīga smaka

Ja smaka ir asa, kodīga un rada elpošanas traucējumus, jāzvana policijai, pašvaldības policijai vai pašvaldības civilās aizsardzības nodaļai.

Izbraukātas kāpas, pludmale, meži vai citas braukšanai nepiemērotas teritorijas

Jānofotografē pārkāpuma vieta tā, lai redzams arī transporta līdzeklis un tā numura zīme. Ja transporta līdzeklim ir reģistrācijas numura zīme, tad var ziņot ceļu policijai, reģionālajā Vides pārvaldē - vides inspektoriem vai Vides aizsardzības klubam - sabiedriskajiem vides inspektoriem. Bet, ja tie ir nereģistrētie transporta līdzekļi (piemēram, kvadricikli (līdz 50 cm3), tos diemžēl var sodīt tikai pieķerot notikuma vietā ar valsts vai sabiedriskajiem vides inspektoriem, kuri drīkst sastādīt pārkāpumu protokolu vai aktu.
Valsts vides dienests - bezmaksas tālrunis +371 80000828.
Vides aizsardzības klubs - +371 67226042.

Kaimiņš rada acīmredzamu piesārņojumu (zemei, gaisam vai ūdenim)

Ja nevēlaties sabojāt attiecības ar kaimiņu, varat ziņot ar konkrēto gadījumu Vides aizsardzības klubam, kas attiecīgo lietu izpētīs.

Informatīvais materiāls ir veidots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda.
Par materiāla saturu atbild Vides aizsardzības klubs.