Tērvetes pagasta pārvalde

+371 63726012
maris.berlands [at] dobele.lv

Tērvetes bibliotēka

tervetesbiblioteka [at] inbox.lv

Annas Brigaderes pamatskola

brigaderes.psk [at] dobele.lv

Vispārīga informācija

Platība

92,52 km²

Iedzīvotāju skaits

1808 (uz 01.01.2022.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Kroņauces, Tērvetes, Zelmeņu ciemati un apdzīvotās vietas Klūnas un Mežmalieši.

 • Jauktais koris “Tērvete”, vadītāja Dace Reinika
 • Jauniešu deju kolektīvas “Avots”, vadītāja Santa Zemīte
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Avots”, vadītāja Ligita Urbele
 • Amatierteātris “Trīne”, vadītāja Dzintra Zimaiša
 • Folkloras kopa “Ceļteka”, vadītāja Anda Ābele
 • Sporta deju pulciņš bērniem un jauniešiem, vadītāja Sanda Biteriņa
 • Floristika Tērvetes pagasta pārvaldes telpās, vadītāja Antra Priede

Vadītāja- Anete Kruglauža 
Tālrunis:  +371 2976605

 • Annas Brigaderes muzejs “Sprīdīši” 

  Adrese: “Sprīdīši”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, tālr. +371 26532691

 • Tērvetes senvēstures muzejs un XII gs. Tērvetes koka pils

Adrese: “Jērumi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV – 3730

tālr. +371 29896804; e -pasts: lielkenins@inbox.lv

 

 • A/S „Agrofirma “TĒRVETE””,
 • A/S “Tērvetes AL”
 • Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība „Dāmnieki”,
 • SIA „SIGUS B”, 
 • SIA Rehabilitācijas centrs “Tērvete”,
 • Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”,
 • Restorāns, viesnīca, alus darītava “Zoltners”,
 • Viesu nams „Ores”,
 • Kristīnes picērija un beķereja.