Atrašanās vieta

Brīvības ielā 15, Dobele, LV-3701

Dobeles sporta pārvaldes rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Dobeles sporta pārvalde
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
LV90009115092
Bankas konts:
LV32UNLA0050014589851
Bankas nosaukums:
SEB Banka
Bankas kods:
UNLALV2X
Dobeles novada pašvaldība
:
Brīvības iela 15,Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Darbinieki

Linda Karloviča

Vadītāja - Brīvības 15, Dobele
linda.karlovica [at] dobele.lv

Vita Grosberga

Lietvede - Brīvības 15, Dobele
vita.grosberga [at] dobele.lv

Andris Podvinskis

Sporta pasākumu organizators - Brīvības 15, Dobele
andris.podvinskis [at] dobele.lv

Rolands Dakteris

Kaķenieku sporta organizators - Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads, LV-3718
doks3 [at] inbox.lv

Jana Volksone - Pronckus

Sporta darba organaizatore - Bikstu, Zebrenes pagasti
jana.volksone [at] inbox.lv

Guntis Strazdiņš

Auce un Vītiņu pagasta sporta organizators - Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads
andris.podvinskis [at] dobele.lv

Kaspars Tabors

Auru sporta darba organizators - Skolas iela 8,Auru pagasts, Dobeles novads
andris.podvinskis@dobele.lv
andris.podvinskis [at] dobele.lv

Gatis Kobzars

Īles sporta darba organizators - ,,Mālnieki” Īles pagasts, Dobeles novads
gatis_122 [at] inbox.lv

Oskars Vaļuškins

Krimūnu sporta sporta darba organizators - "Krimūnu skola” Krimūnu pagasts , Dobeles novads
bulmer87 [at] inbox.lv

Ēriks Zaremba

Dobeles pagasta sporta darba organizators - "Stariņi", Lejasstazdu ciems, Dobeles pagasts
erikszar [at] inbox.lv

Artūrs Turiks

Gardenes sporta darba organizators - Priežu iela 21, Gardene, Auru pagasts, Dobeles novads
turiksarturs97 [at] gmail.com

Laura Janševska

Jaunbērzes sporta darba organizatore - Skolas iela 2 , Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads
nestle06 [at] inbox.lv

Haralds Daņilēvičs

Naudītes sporta darba organizators - "Naudītes skola”, Naudītes pagasts, Dobeles novads
andris.podvinskis [at] dobele.lv

Līga Bitmane

Bēnes pagasta sporta darba organizators - Bēnes pagasts, Jelgavas iela 27, Dobeles novads
bitmane [at] gmail.com

Līga Pole

sporta darba organizators Penkules pagastā
ligapole2020 [at] gmail.com

Kristaps Dēliņš

sporta darba organizators Naudītes pagastā
kdelinjs [at] gmail.com

Nodaļas

Tērvetes sporta centrs

anete.kruglauza [at] dobele.lv