projekts

Dobeles novada pašvaldības Finansiālā atbalsta piešķiršanas sporta projektiem komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai sporta programmā. Projektu pieteikums jāiesniedz līdz 2022. gada 19. aprīlim

Dobeles novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisija aicina iesniegt pieteikumus nevalstisko organizāciju - biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju - darbības atbalstam. Pieteikumi par šajā gadā plānoto projektu realizāciju jāiesniedz līdz 2022. gada 19.aprīlim.