ALTUM piedāvā plašas iespējas Zemgales reģiona uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Attīstības finanšu institūcija “ALTUM” ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas sniedz atbalstu uzņēmējiem dažāda kalibra biznesa projektu īstenošanai. Atbalsta programmas paredzētas arī iedzīvotājiem mājokļa iegādes un energoefektivitātes uzlabošanas jomās.

Par ALTUM atbalstu stāsta Zemgales reģiona vadītājs Armands Alksnis:

ALTUM nekonkurē ar komercbanku finansējumu, gluži pretēji – piedāvātais finansējums paredzēts tām uzņēmējdarbības jomām, kurās privātais finanšu tirgus nesniedz finansējumu pietiekamā apjomā, tas paredzēts tiem klientiem un projektiem, kuriem nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Līdztekus arī ALTUM finansējums ir paredzēts tikai dzīvotspējīgiem, ekonomiski pamatotiem projektiem. ALTUM aizdevumiem var būt garāki atmaksas termiņi, zemākas nodrošinājuma prasības un citi atvieglojumi.  Garantiju programmas savukārt strādā kā palīgs banku finansējuma saņemšanai gadījumos, kad uzņēmējs bankai nevar sniegt nodrošinājumu bankai nepieciešamajā apjomā.

Kopumā šobrīd ALTUM ir aptuveni 40 dažādas atbalsta programmas, kas paredzētas gan biznesa uzsācējiem un mikrouzņēmumiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, gan lauksaimniekiem. Tāpat īstenojam programmas iedzīvotājiem mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas jomā un ar garantiju bankas aizdevumam palīdzam iegādāties mājokli ģimenēm ar bērniem, jaunajiem speciālistiem un NBS karavīriem.  

Aktuālas ir arī Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmas uzņēmumu digitalizācijai, energoefektivitātei, zemu izmaksu īres namu būvniecībai, lai reģionos mājokļi būtu pietiekamā skaitā un izmaksās, kā arī daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei. Atveseļošanas fonda programmās ir unikāla kapitāla atlaides komponente, kas pēc projekta īstenošanas ļauj dzēst daļu no aizdevuma.

Lauksaimniekiem nemainīgi pieprasīta ir aizdevumu programmas zemes iegādei, nodrošinām arī apgrozāmos līdzekļus un Zemes fonda iespējas, tai skaitā reversās nomas pakalpojumu. Unikāla programma reģioniem ir mazie aizdevumi lauku teritorijām. Tā ir īpaši piemērota mazām saimniecībām, jaunām saimniecībām, mājražotājiem, jaunajiem lauksaimniekiem, bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem lauku apvidos. Šie aizdevumi, apjomā līdz 100 tūkstošiem eiro, paredzēti tikai tiem uzņēmējiem, kas saimnieko ārpus lielajām pilsētām un kuriem ir neliels gada apgrozījums, proti, līdz 150 tūkstošiem eiro.

Strādājam arī start-up jeb tehnoloģisko iesācējuzņēmumu atbalsta jomā, kā arī veicam ieguldījumus riska kapitāla fondos.

Ar visām mūsu piedāvātajām programmām detalizēti var iepazīties mājaslapā.

ALTUM Zemgales reģiona klientu apkalpošanas centri atrodas:
Jelgavā, Lielā ielā 12.
Bauskā, Uzvaras ielā 1.
Jēkabpilī, Draudzības alejā 2.

Aicinām vizīti pieteikt iepriekš, zvanot pa tālruņiem +371 67774283 vai +371 67774279 vai rakstot zemgale@altum.lv.