Dobeles novada izglītības iestāžu mācību jomu koordinatori 

Mācību jomas un to koordinatori:

Mācību joma:    Latviešu valoda  un literatūra            

Koordinatores: Ilze Ose un Anita Celmiņa


Mācību joma: Svešvalodas

Jomas koordinators: Elita Freija


Mācību joma: Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā

Koordinatori: Anita Celmiņa, Inga Ozoliņa, Raimonds Bulmers


Mācību joma: Paplašināta skolēna izglītības pieredze

Koordinators: Ilze Lesiņa


Mācību joma: Matemātika

Koordinators: Aiva Rituma


Mācību joma: Dabaszinātnes

Jomas koordinators: Anda Balama


Mācību joma: Pirmsskola

​Jomas koordinators: Māra Silova        


Mācību joma: Sākumskola

Koordinators: Sandra Krieva


Mācību joma: Izglītības tehnoloģijas

Jomas koordinators: Tatjana Koļaņikova


Mācību joma: Tehnoloģijas

 Koordinators: Signe Kukare


Mācību joma: Veselība un fiziskās aktivitātes

​Koordinators: Agnese Krūmiņa