2018. gadā Dobeles novada TIC ir saņēmis 1097 tūrisma informācijas pieprasījumus. 441 cilvēkiem informācija sniegta telefoniski, 263 – pa e-pastu. Salīdzinot ar 2017. gadu, apmeklētāju skaits ir samazinājies par 5 103 (-82.3%). Lielais samazinājums skaidrojams ar pārcelšanos uz TIC nepiemērotām un tūristiem grūti sasniedzamām telpām pašvaldības ēkā Brīvības ielā 15, kas brīvdienās, kad ir lielākais ceļotāju pieplūdums, ir slēgtas.

Kopumā informācija ir sniegta 114 ārvalstu ceļotājiem, kas salīdzinoši ar 2017. gadu ir par 81.9% mazāk nekā 2018. gadā. Joprojām visvairāk ir Lietuvas ceļotāju, kas sastāda 72.8% no ārvalstu ceļotājiem.  Tālākie ceļotāji bija ieradušies no Austrālijas un ASV.

Apmeklētāju skaits 2018.gadā ir samazinājies arī gandrīz visos tūrisma objektos. Vairāk tūristu ir bijis K.Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” (+ 6.1%), Vipēdes ezerā (+ 4.9%), seno lietu kolekcijā “Līči” (+ 10%). Visbūtiskākais pieaugums ir bijis Skaisto un praktisko ideju dārzam par 150%. Nemainīgs apmeklētāju skaits ir palicis Iepazīšanās dārzā un skolas parkā Krimūnās.

Apskates objektu apmeklētība Dobeles novadā
(2015. –  2018.gads)

Objekta nosaukums

2015

2016

2017

2018

Izmaiņas pret
2017.gadu
(%)

P.Upīša muzejs un dārzs (ieskaitot klasiskās mūzikas koncertu)

32 000

29 000

27 700

18 000

-35

Pokaiņu mežs 

12 000

12 700

15 800

11 700

-26

Dobeles Novadpētniecības muzejs

9 199

8 626

8 958

6 569

-26,7

Piemiņas muzejs "Pikšas"

4 666

7 014

5 706

6 058

6,1

Dobeles amatu māja (ar gadatirgiem)

3 526

6 721

5 870

2 273

-61,3

Vipēdes ezers

500

1 300

1 950

2 045

4,9

E.Tones orhidejas un eksotiskie dzīvnieki

3 007

1 307

1 340

1 255

-6,3

Skolas parks un Iepazīšanās dārzs Krimūnās

200

1 500

1 000

1 000

0

Skaisto un praktisko ideju dārzs

513

1 900

300

750

150

Klūgu ģimenes ainavu dārzs

760

3 000

970

665

-31,4

Štelmaheru akmeņu dārzs

760

2 940

960

655

-31,7

Z/S "Rūķīšu tējas"

700

1 500

720

650

-10

Bērzes dzirnavas

150

400

400

320

-20

Z/S "Līči" seno lietu kolekcija

100

200

200

220

10

Z/S "Saliņas"

 

220

170

125

-26,4

Bauzes dārzs

70

240

300

50

-83,3

Kolekcija "Dzintaros"

25

20

50

30

-40

Dobeles TIC

6 000

7 640

6 200

1 097

-82,3