Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

LIAA Jelgavas biznesa inkubatora darbības teritorija: Jelgava, Tērvete, Auce, Dobele, Ozolnieki un to novadi.

PIRMSINKUBĀCIJA - pieteikuma veidlapa pirmsinkubācijai pieejama LIAA mājas lapā:

 • Uzņemšana pirmsinkubācijai notiek divas reizes gadā, pavasarī un rudenī (vairāk informācijas LIAA mājas lapā);
 • Maksimālais pimsinkubācijas termiņš – 6 mēneši;
 • Mērķa grupas: fiziskas personas (biznesa ideju autori) un reģistrēti komersanti (sīkie/mikro, mazie un vidējie komersanti, ne vecāki par 3 gadiem no to reģistrācijas brīža);
 • Pirmsinkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 2 000 eiro (de minimis) apmērā.

Pirmsinkubācijas atbalsts (bezmaksas – 100% līdzfinansēts):

 • Sākotnējās biznesa idejas novērtējums;
 • Individuāli katram biznesa inkubatora dalībniekam izvirzīti mērķi attīstībai;
 • Konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei;
 • Biznesa prasmju un iemaņu apguve;
 • Uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums;
 • Citas bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri.

INKUBĀCIJA - pieteikuma veidlapa inkubācijai pieejama LIAA mājas lapā:

 • Uzņemšana inkubācijai notiek divas reizes gadā, pavasarī un rudenī (vairāk informācijas LIAA mājas lapā);
 • Maksimālais inkubācijas termiņš – ne ilgāk par 4 gadiem, un kamēr atbalsts veicina attīstību;
 • Mērķa grupa: reģistrēti komersanti (sīkie/mikro, mazie un vidējie komersani, ne vecāki par 3 gadiem no to reģistrācijas brīža);
 • Inkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 50 000 eiro (de minimis*) apmērā.

Inkubācijas atbalsts:

 • Viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas – 100% līdzfinansēts);
 • Mentora tīkla atbalsts (bezmaksas – 100% līdzfinansēts);
 • Ārpakalpojumi – juridiskie, IT, mārketinga, grāmatvedības, dizaina u.c. pakalpojumi (50% līdzfinansēts);
 • Telpu noma (50% līdzfinansēts);
 • Grants līdz 5 000 eiro apmērā aprīkojuma (iekārtu, materiālu un izejvielu) iegādes izmaksu segšanai – pieejams no 2. inkubācijas gada (50% līdzfinansēts);
 • Grants līdz 10 000 eiro apmērā specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.) – pieejams uzreiz pēc inkubācijas līguma noslēgšanas.

Neatbalstāmās nozares:

 • Zvejniecība un akvakultūra
 • Lauksaimniecības produktu primārā ražošana un pārstrāde
 • Tirdzniecība, vairumtirdzniecība
 • Finanšu starpniecība
 • Komercpakalpojumi
 • Azartspēles

LIAA JELGAVAS BIZNESA INKUBATORS
Peldu iela 7, 5. stāvs, Jelgava, LV-3002
Tālrunis: +371 62400909