Saskaņā ar MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 12.punktu būvniecības ieceres dokumentāciju jaunbūvei, nojaukšanai vai pārbūvei drīkst izstrādāt pats zemes gabala īpašnieks:

  1. Pirmās grupas (līdz 60 m2) viena stāva dzīvojamai ēkai vai tās daļai (piemēram, dzīvojamā māja, dārza māja, vasarnīca, siltumnīca, pagrabs)
  2. Pirmās grupas (līdz 60 m2) viena stāva palīgēkai (attiecas uz privātpersonām; piemēram, šķūnim, garāžai, personīgai pirtij, lapenei, nojumei) vai pirmās grupas (līdz 60 m2) viena stāva lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai (attiecas uz zemnieku saimniecībām; piemēram, šķūnis, angārs, nojume, kūts, lauksaimniecības tehnikas garāža)
  3. Otrās grupas (no 60 m2 līdz 400 m2**) viena stāva palīgēkai (attiecas uz privātpersonām; piemēram, šķūnim, garāžai, personīgai pirtij, lapenei, nojumei) vai otrās grupas (no 60 m2 līdz 400 m2**) viena stāva lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai (attiecas uz zemnieku saimniecībām; piemēram, šķūnis, angārs, nojume, kūts, lauksaimniecības tehnikas garāža)

** tikai tādām būvniecības iecerēm, kuras iespējams risināt, izmantojot paskaidrojuma raksta dokumentācijas veidu (MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 7.2 punkts “Paskaidrojuma rakstu izmanto, ja..”)