?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana

2020. gada pasākumi

Janvāra pasākumu plāns šeit
Februāra pasākumu plāns šeit
Marta pasākumu plāns šeit
Septembra pasākumu plāns šeit
Oktobra pasākumu plāns šeit
Novembra
 pasākumu plāns šeit

2019. gada pasākumi

Februāra pasākumu plāns šeit
Marta pasākumu plāns šeit.
Aprīļa pasākumu plāns šeit

Maija pasākumu plāns šeit
Jūnija pasākumu plāns šeit
Jūlija pasākumu plāns šeit
Augusta pasākumu plāns šeit
Septembra pasākumu plāns šeit
Oktobra pasākumu plāns šeit
Novembra pasākumu plāns šeit 
Decembra pasākumu plāns šeit

2018. gada pasākumi

Janvāra pasākumu plāns šeit.
Februāra pasākumu plāns šeit.

Marta pasākumu plāns šeit.
Aprīļa pasākumu plāns šeit.
Maija pasākumu plāns šeit.
Jūnija pasākumu plāns šeit.
Jūlija pasākumu plāns šeit.
Augusta pasākumu plāns šeit.
Septembra pasākumu plāns šeit.
Oktobra pasākumu plāns šeit.
Novembra pasākuma plāns šeit.

Decembra pasākuma plāns šeit.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/047)

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

Mērķis: Īstenot dažādus veselības veicināšanas un slimību profilakses  pasākumus Dobeles novada iedzīvotājiem un īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām, uzlabojot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Dobeles novadā, kā arī veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

Īstenojamās aktivitātes:

Veselības diena (velo orientēšanas, nūjošana un veselības pārbaudes stendi) Dobeles novada svētku ietvaros,
Vienaudžu izglītotāju apmācības jauniešiem, 
Izglītojošas vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, kā arī bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem,
Izglītojošas nodarbības bērniem un jauniešiem,
Izglītojoši semināri novada iedzīvotājiem,
Nūjošanas un slēpošanas grupu vadīšana, nepieciešamā aprīkojuma iegāde,
Vingrošanas nodarbības novada iedzīvotājiem,
Uztura speciālista nodarbības novada iedzīvotājiem,
Ūdens aerobikas nodarbības,
Topošo māmiņu skola,
Atbalsta grupas bērnu un pusaudžu vecākiem.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 421 869,00 EUR.
Eiropas Sociālā fonda finansējums: 358 588,65  EUR.
Attiecināmais valsts budžeta finansējums: 63 280,35  EUR .
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada maijs – 2023. gada 31. decembris.
Projekta vadītāja: Iveta Vjatere.
Kontaktinformācija: tālrunis 28643755, e-pasts: iveta.vjatere@dobele.lv.
 

 

Dobeles novada veselības veicināšanas un slimību profilakses
PASĀKUMU PLĀNS LĪDZ 2023. GADAM PIEEJAMS ŠEIT!

Dobeles novada iedzīvotāji tiek aicināti aizpildīt aptauju par savu veselības stāvokli un nepieciešamajiem pasākumiem veselības projekta ietvaros, lai izglītotu un veicinātu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu! Aptauja pieejama šeit!

Pasākumu aktualitātēm, tostarp izmaiņām, aicinām sekot līdzi www.facebook.com/veseligidobelesnovada un www.dobele.lv