?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana

2020. gada pasākumi

Janvāra pasākumu plāns šeit
Februāra pasākumu plāns šeit
Marta pasākumu plāns šeit

2019. gada pasākumi

Februāra pasākumu plāns šeit
Marta pasākumu plāns šeit.
Aprīļa pasākumu plāns šeit

Maija pasākumu plāns šeit
Jūnija pasākumu plāns šeit
Jūlija pasākumu plāns šeit
Augusta pasākumu plāns šeit
Septembra pasākumu plāns šeit
Oktobra pasākumu plāns šeit
Novembra pasākumu plāns šeit 
Decembra pasākumu plāns šeit

2018. gada pasākumi

Janvāra pasākumu plāns šeit.
Februāra pasākumu plāns šeit.

Marta pasākumu plāns šeit.
Aprīļa pasākumu plāns šeit.
Maija pasākumu plāns šeit.
Jūnija pasākumu plāns šeit.
Jūlija pasākumu plāns šeit.
Augusta pasākumu plāns šeit.
Septembra pasākumu plāns šeit.
Oktobra pasākumu plāns šeit.
Novembra pasākuma plāns šeit.

Decembra pasākuma plāns šeit.

Projekts: „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/047).

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

Mērķis: Īstenot dažādus veselības veicināšanas un slimību profilakses  pasākumus vairākām Dobeles novada iedzīvotāju grupām un īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām, uzlabojot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Dobeles novadā.

Īstenojamās aktivitātes:

Veselības diena (velo orientēšanas, nūjošana un veselības pārbaudes stendi) Dobeles novada svētku ietvaros,
Vienaudžu izglītotāju apmācības jauniešiem, 
Izglītojošas vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, kā arī bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem,
Izglītojošas nodarbības bērniem un jauniešiem,
Izglītojoši semināri novada iedzīvotājiem,
Nūjošanas un slēpošanas grupu vadīšana, nepieciešamā aprīkojuma iegāde,
Vingrošanas nodarbības novada iedzīvotājiem,
Uztura speciālista nodarbības novada iedzīvotājiem.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 251 283,00 EUR .
Eiropas Sociālā fonda finansējums: 213 590,55 EUR.
Attiecināmais valsts budžeta finansējums: 37 692,45 EUR .
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada maijs – 2019. gada 31.decembris.
Projekta vadītāja: Taiga Gribuste.
Kontaktinformācija: tālrunis 63720931, e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv.
Projekta koordinators: Sindija Zute
Kontaktinformācija: tālrunis 28335150, e-pasts: sindijazute@inbox.lv

 

Dobeles novada veselības veicināšanas un slimību profilakses
PASĀKUMU PLĀNS 2019. GADAM

Pasākumu aktualitātēm, tostarp izmaiņām, aicinām sekot līdzi www.facebook.com/veseligidobelesnovada un www.dobele.lv

Nr.

Pasākums

Mērķauditorija

Norise

1.

Uztura speciālistes grupu nodarbības

Visi novada iedzīvotāji

1 – 2 reizes nedēļā pilsētā, 1 reizi mēnesī kādā no pagastiem

2.

Vingrošanas grupu nodarbības

Visi novada iedzīvotāji

2 reizes nedēļā pilsētā

3.

Nūjošanas / slēpošanas grupu nodarbības

Visi novada iedzīvotāji

2 reizi nedēļā pilsētā, dažas reizes mēnesī kādā no pagastiem

4.

Veselības diena Dobeles novada svētku ietvaros (velo orientēšanas sacensības, nūjošanas pārgājiens, veselības pārbaužu stendi)

Visi novada iedzīvotāji

25. maijā 2019. gadā

5.

Uz veselības veicināšanu vērsti praktiski semināri

Visi novada iedzīvotāji

25.01.2019.

6.

Uz veselības veicināšanu vērsta izglītojoša lekcija – lektors kardiologs Andrejs Ērglis

Visi novada iedzīvotāji

10.05.2019. plkst. 17.00

7.

Uz veselības veicināšanu vērstas izglītojošas lekcijas

Visi novada iedzīvotāji

Tiek precizēts

8.

Vienaudžu izglītošanas apmācības jauniešiem

Novada jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem

21. – 25. oktobris 2019. gads

9.

Izglītojošas nodarbības bērniem un jauniešiem

Novada skolu audzēkņi

2018. / 2019. mācību gada 2. semestrī

10.

Izglītojošas un veselību veicinošas nometnes bērniem un jauniešiem

Novada skolēni 2. – 4. un 5. – 6. klases grupā

17. – 21. jūnijs, 01. – 05. jūlijs un 19. – 23. augusts   (2. – 4. klases skolēniem), 05. – 09. augusts (5 – 6. klases skolēniem)

11.

Izglītojošas un veselību veicinošas nometnes bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu asistentiem

Novada bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem 8 – 25 gadu vecumā, kā arī viņu asistenti

22. jūlijs – 26. jūlijs

12.

Velo orientēšanas pasākums

Visi novada iedzīvotāji

Tiek precizēts