?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ziņas

Sakarā ar maģistrālā kanalizācijas vada bojājumu Īles ielā tiks veikti remontdarbi. Lai novērstu avārijas draudus, tiks veikta bojātā posma maiņa. Remontdarbu laikā tiks slēgta daļa satiksmes Īles ielā, satiksme...
Trešdien, 2017. gada 24. maijā, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards ieradās darba vizītē Dobelē, lai svinīgā pasākumā pasniegtu AS “Spodrība” “EU Ecolabel” marķējuma sertifikātu...
Dobeles vēlēšanu komisija informē par vēlēšanu iecirkņu darba laikiem. Iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanām: Pirmdien, 29.maijā: no plkst.16.00 līdz 20.00 Otrdien, 30.maijā: no plkst. 9.00 līdz 13.00 Iepriekšējā...
2017. gada 31.maijā plkst.15.00 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15 (2.stāva zālītē), Dobelē, Dobeles novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam...
Šo piektdien, 2. jūnijā, no pulksten 16.00 līdz 17.00 Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā, Brīvības ielā 23, Dobeles novada iedzīvotāji aicināti piedalīties pirmajā grupas nodarbībā pie uzturas...
Dobeles novada pašvaldība 2017.gada 19.jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē pārdod: zemesgabalu “ Veczemnieki 317 ”, Auru pagastā, Dobeles novadā par...
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai