?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ziņas

Dobeles novadpētniecības muzeja folkloras kopa Leimaņi aprīlī piedalījās Starptautiskā folkloras festivāla BALTICA 2018 atlases skatē Jelgavā. 18 grupu konkurencē mūsu Leimaņi ir to piecu skaitā, kuri saņēma...
Novērtējot pozitīvo pieredzi, Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) jau ceturto gadu organizēs reģionālos vakanču gadatirgus visā Latvijā: Vakanču gadatirgos ar NVA un darba devēju starpniecību darba...
Šajā nedēļā Dobelē sāks atjaunot ielu segumu, tādēļ ir uzsākti būvdarbi Brīvības ielas posmā (Bērze upes tilts - Rūpniecības iela), Tērvetes ielas posmā (Brīvības iela - Īles iela) un Liepājas šosejā (Tērvetes iela...
Pagājušajā sestdienā visā Latvijā norisinājās Lielā talka ar devīzi „Latvijai būt zaļai”, kuras laikā ikviens varēja palīdzēt sakopt kādu no oficiāli reģistrētajām talkošanas vietām vai arī darīt to paša izvēlētā...
Dobeles novada pašvaldība 2017.gada 10.maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē pārdod: neizīrētu dzīvokli Nr.8 Priežu ielā 2, Gardenē, Auru pagastā,...
MSIA “OZOLZ”, reģ. Nr. 40103628663, maksātnespējas procesa administratore Maija Stoļarova, prakses vieta: Skolas iela 24-34, Dobele, pārdod otrajā izsolē parādnieka kustamo mantu - visas sabiedrības prasījuma...
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai