?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ziņas

SIA “Dobeles enerģija” informē, ka sakarā ar Bīlenšteina ielas izbūvi tiks pārtraukta siltā ūdens padeve - Tirgus laukuma, Uzvaras, Brīvības, K.Valdemāra un Muldavas ielas masīvos no 26.jūnija līdz darbu...
SIA „Dobeles enerģija” informē, ka sakarā ar būvprojekta "Savienojošā siltumtrases posma Atmodas ielas - Ausmas ielas siltumapgādes rajonu rekonstrukcija un izbūve no jauna Dobelē" realizāciju laika posmā no 2018...
No pagājušā gada vasaras līdz šī gada Dziesmu un deju svētku skatēm Dobeles kultūras biedrība sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību, piesaistot tās līdzfinansējumu, ir apguvusi Eiropas Savienības līdzekļus un...
Lai veicinātu sabiedrības interesi par videi draudzīgiem pārvietošanās veidiem, pašvaldības šogad no 16. līdz 22. septembrim ir aicinātas iesaistīties Eiropas Mobilitātes nedēļas (EMN) pasākumos. Vides aizsardzības...
SIA „Būvenergo A” informē, ka sakarā ar būvdarbu turpināšanu Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizēto projektu „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” un „Ūdensapgādes tīklu...
VUGD: Vai Tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai
e