?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ziņas

Laika posmā no 22.maija līdz 28.maijam satiksmes organizācijā būs izmaiņas. Liepājas šosejas posmā pie veikala “Kurši” līdz 23.maijam satiksme tiks regulēta ar luksaforu 1 (vienā) posmā, nodrošinot reversīvo...
2017. gada 31.maijā plkst.15.00 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15 (2.stāva zālītē), Dobelē, Dobeles novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam...
2017.gada aprīļa izskaņā Lielvārdes pamatskolā noritēja Valsts izglītības satura centra organizētā Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award piedzīvojumu ceļojumu apmācību nometne...
Dobeles novada zemnieku saimniecība “Rūķīšu tēja” uzsākusi produkcijas eksportu uz Lielbritāniju, un tas ir uzņēmuma pirmais nozīmīga apjoma eksporta darījums. Eksports uzsākts ar Attīstības finanšu institūcijas...
Latvijas Dabas fonds un projekts “Ainavas runā!” aicina visus Latvijas iedzīvotājus piedalīties akcijā un kopīgi veidot fotogrāfiju pāru kolekciju “Toreiz un tagad” , tādā veidā iepazīstot Latvijas ainavu un tās...
Laika posmā no 15. maija līdz 21. maijam satiksmes organizācijā būs izmaiņas: Liepājas šosejā (no Brīvības ielas līdz pilsētas robežai) satiksme tiks regulēta ar luksaforiem vienā posmā, nodrošinot reversīvo...
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai