?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ziņas

Dobeles atbrīvošanas piemineklim 79! 2019. gada 20. septembrī atzīmēsim pieminekļa atjaunošanas 23. gadskārtu. Tērvetes un Liepājas šoseju sazarojums, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701 2019. gada 20. septembrī, no...
2019. gada 25. septembrī plkst. 17.00 Dobeles novada pašvaldībā notiks nekustamā īpašuma “Aizpurvi” Annenieku pagastā un “Smilgas-1” Auru pagastā nomas tiesību izsole. Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības...
Dienas centra ''Stariņš'' senioru Ceļotāju pulciņš 6. septembrī devās ekskursijā uz Jelgavas novadu. Liekot lietā pulciņa nodarbībās apgūtās zināšanas un pieredzi, ekskursijas maršrutu sagatavoja paši pulciņa...
Piedzīvojumu pārgājiens "Iepēdo rudenī"
Pasākums notiks Zebrenes pagastā pie Īles Nacionālo partizānu bunkura. Pulcēšanās un reģistrēšanās komandām 3 līdz 5 dalībnieku sastāvā no plkst. 18:30. Pārgājiens ar orientēšanos sāksies no plkst. 19:00, vēlāk...
Konkurss norisināsies līdz 2019.gada 10.oktobrim , un tā mērķis ir veicināt iedzīvotāju interesi par Bikstu pagasta vēsturi, notikumiem, vietām un ievērojamām personām, tādējādi stiprinot piederības sajūtu savai...
Pretendentam izvirzāmās kvalifikācijas prasības: 1. augstākā izglītība: akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar augstāko izglītību pedagoģijā); 2. ir...
www.paps.lv #remigracija
VUGD: Vai Tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?
e