?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ziņas

19. maijā – ikgadējā un populārā Muzeju nakts, kurā piedalās muzeji un citas kultūras iestādes Latvijā, Eiropā un pasaulē. Šogad Muzeju nakts aktivitātes norisināsies ne tikai Dobeles Novadpētniecības muzejā un K...
Piektdien, 11. maijā, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns bija aicinājis uz tikšanos «Tenax» spēlētājus, treneri un tehniskos darbiniekus, lai izteiktu pateicību Dobeles „Tenax" handbolistiem par...
Sestdien, 19.maijā, plkst. 19:00 Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas” aicina uz tradīcijām bagāto Eiropas Muzeju nakts pasākumu Dobeles novadā “Māja ar šūpuli”. Muzeju nakts pasākums muzejā “Pikšas” apmeklētājus...
VAS „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Lejasstrazdi 28”-2, Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.2 un 371/7382...
Vasara nav aiz kalniem un vecāki jau sāk domāt par iespējām, kā viņu bērni varētu saturīgi pavadīt laiku vasarā. Vasaras brīvdienās lieliska iespēja bērniem atpūsties un uzzināt daudz interesantas un noderīgas...
PAZIŅOJUMS SIA „Būvenergo A” informē, ka sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”...
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai
e