?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ziņas

Jau par tradīciju kļuvusi pulcēšanās pie Bataru piemiņas akmens Jaunbērzē. Trešdien, 22.martā pasākumā piedalījās Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, Jaunbērzes pagasta pārvaldnieks Raimonds...
Piektdien, 17.martā pie Īles nacionālo partizānu bunkura notika gadskārtējais piemiņas pasākums, kurā piedalījās Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, lai kopā ar pasākuma organizētājiem un citiem...
No 22. marta Dobeles Novadpētniecības muzejā būs apskatāma Aigara Rinkuļa gleznu izstāde “Man pieder debesu jūra”. Aigars Rinkulis (1970-2013) ir dzimis Jelgavā. Pašmācības ceļā apguvis gleznošanu, viņš radīja...
Sestdien, 18. martā, no plkst. 13:00 visi tiek aicināti uz Lielās dienas rotāšanas pasākumu Pokaiņu mežā. Senatnē gandrīz visām tautām gads sākās pavasarī, pavasara saulgriežos. Pavasara saulgriežus sauc arī par...
Dobeles novada domes komisija finansiāla atbalsta piešķiršanai sociālajā un veselības nozarē izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles...
Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.539 (30.12.2014.) notiek: Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums (IVN). Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi...
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai