Iedzīvotāju intereses par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu veicināšanai un iedzīvotāju iniciatīvu un vietējās kopienas iesaistīšanās sekmēšanai aktīva un veselīga dzīvesveida aktivitāšu piedāvājuma radīšanā un pasākumu realizēšanā, kā arī augstu sasniegumu sporta attīstības veicināšanai Dobeles novada pašvaldības Finansiālā atbalsta piešķiršanas sporta projektiem komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai sporta programmā.

Sporta programma

Iedzīvotāju intereses par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu veicināšanai un iedzīvotāju iniciatīvu un vietējās kopienas iesaistīšanās sekmēšanai aktīva un veselīga dzīvesveida aktivitāšu piedāvājuma radīšanā un pasākumu realizēšanā, kā arī augstu sasniegumu sporta attīstības veicināšanai Dobeles novada pašvaldības Finansiālā atbalsta piešķiršanas sporta projektiem komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai sporta programmā.

Pretendenti:

  1. biedrības un nodibinājumi, kuru iesniegtie projekti atbilst finansējuma piešķiršanas mērķiem un kuru juridiskā adrese ir Dobeles novada administratīvajā teritorijā;
  2. individuāli sportisti, kuru deklarētās dzīvesvietas adrese ir Dobeles novada administratīvās teritorijas robežās, par kuriem iesniegumus par finansiālu atbalstu iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomes atzītās sporta veidu federācijas, kam ir juridiskas personas statuss;
  3. iniciatīvu grupas, kuru dalībnieki ir Dobeles novada iedzīvotāji un kuras projektus īstenos Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

Projekta īstenošanas laiks no 2022. gada 10. augusta līdz 2022. gada 15.decembrim

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir 1 000,00 EUR.

Projektus iesniedz personīgi, nogādājot pieteikumu Dobeles novada klientu apkalpošanas centros to darba laikā, vai nosūtot pa pastu uz adresi: Dobeles novada Sporta pārvalde, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, vai elektroniski parakstīta dokumenta formā vienā dokumentā, nosūtot uz e-pasta adresi: sports@dobele.lv  no 2022. gada 27. jūnija līdz 27. jūlijam.

Projektu pieteikumu aizpilda atbilstoši nolikuma par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sporta projektiem