Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” (Safe Borderlands) (LLI-302)

Programma: Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam

27.07.2021.