Statuss:
Noslēdzies
projekts
att

30.11.2016.

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta Zemgales Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu Nr. 06.6-11/16/1611 no 04.10.2016. laika posmā no 2016. gada 4. oktobra līdz 30.novembrim Dobeles novada pašvaldība īstenojusi projektu „ Videoprojektora un kinoekrāna iegāde kultūras pakalpojumu dažādošanai Penkules pagasta iedzīvotājiem“  Nr. 16-06-AL03-A019.2202-000013 ar 90 %  atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, kas sastāda 4333,13 EUR. Kopējās projekta izmaksas ir 4814,59 EUR.

Projekta mērķis bija uzlabot Penkules kultūras nama sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti.

Rezultātā iegādāts mūsdienīgs videoprojektors un kinoekrāns. 

Uzstādot videoprojektoru un kinoekrānu, pagasta visu vecuma grupu iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt kino izrādes un tematiskus pasākumus, kuros tiks izmantota videoiekārta. Penkules kultūras nama kolektīvi varēs iestudēt savas koncertprogrammas.

Aprīkojums ir veiksmīgi izmēģināts 18. novembra koncertprogrammā, kā arī iedzīvotājiem bija iespēja tuvāk dzīvesvietai noskatīties latviešu spēlfilmu “Melānijas hronika”.

Taiga Gribuste,
Dobeles novada pašvaldības
projektu vadītāja