Statuss:
Noslēdzies
projekts

09.11.2016.

Sniegotā 8. novembra pēcpusdienā Dobeles novada Bērzes pagasta Miltiņos tika atklāts no jauna labiekārtotais sporta un atpūtas laukums.

Projekta rezultātā ir nodrošinātas aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas visa vecuma iedzīvotājiem. Mazākiem bērniem uzstādītas rotaļu iekārtas: smilšu kaste, batuts, mājiņa, virvju piramīda, karuselis; jauniešiem - vingrošanas stieņi, laukums ar basketbola groziem, trenažieri dažādu muskuļu grupu attīstībai.  Basketbola laukumu un trenažierus varēs izmantot arī pieaugušie. Sporta laukuma teritorija labiekārtota ar soliņiem un atkritumu urnām.

Daži jau agrāk uzstādītie laukuma elementi ir saglabāti un atjaunoti. Izbūvēts bruģēts celiņš ar pieslēgumu esošajam ciema ceļam, tādējādi ir nodrošināta pieejamība māmiņām ar bērnu ratiņiem, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri pieskata mazākus bērnus. Gar celiņu ir izbūvēts apgaismojums.       

Uz pasākumu bija ieradies krietns pulciņš vietējo iedzīvotāju – gan bērni, gan pieaugušie.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un projekta vadītāja Taiga Gribuste pateicās laukuma būvprojekta autoriem SIA “Veido vidi” valdes locekles Kristīnes Dreijas personā un  SIA “ILProjektu birojs” , kā arī  būvuzņēmējam SIA “REATON LTD” un būvuzraudzības veicējam SIA “Bērziņa būvfirma”.

Bērzes pagasta pārvaldes vadītājs Juris Kronbergs saņēma būvuzņēmēja dāvātu suvenīru – basketbola bumbu, kas jau turpat uz vietas tika iemēģināta, raidot to jaunajā basketbola grozā.

Pagasta pārvaldes vadītājs kopā ar pasākuma vadītāju Aiju Cimermani bija parūpējušies gan par krāsainiem baloniem, gan cienastu apmeklētājiem. Klātesošie iemēģināja jaunos trenažierus, pārrunāja laukuma izmantošanas iespējas siltākā laikā un, Aijas Cimermanes rosināti, visi kopā spēlēja jautru rotaļu. 

Projektu “Sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana Bērzes pagasta Miltiņu ciemā (Nr. 16-06-AL30-A019.2201-000004) finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Projekta būvdarbu izmaksas ir EUR 52 809,40, t. sk. ELFLA finansējums – EUR 45 000 un Dobeles novada pašvaldības finansējums EUR 7809,40.

att
att
att
att